Daglige arkiver: 22. september 2016

Nye retningslinjer for budsjettpost for open publisering ved UiB

Universitetsstyret har vedtatt nye retningslinjer for budsjettposten for støtte til open publisering som trer i kraft 1. Oktober 2016. Dei viktigaste endringane er:

Full støtte vert berre gjeve til artiklar i Open Access-tidsskrift og open publisering av bøker. Tidsskrift må vere registrert i Directory of Open Access Journals for å kvalifisere til full støtte.

Korresponderande forfattar til Open Access-artiklar i abonnementstidsskrift på nivå 2, kan søkje om refusjon av 50% av forfattarbetalinga (APC). Søknaden må sendast før publisering,  og refusjon vert utbetalt basert på dokumenterte utlegg til forfattarbetaling.

Open publisering av artiklar i abonnementstidsskrift på nivå 1 vert ikkje lenger støtta.

Søknadar vert innvilga basert på våre fullstendige retningslinjer:

Eit nytt søknadsskjema vert tilgjengeleg frå 1. oktober. Stønad kan berre garanterast når søknad er sendt inn og innvilga før publisering.

Om du har spørsmål, ver venleg å kontakte bora@uib.no

Styresaka kan lesast her

  1. oktober arrangerer Universitetsbiblioteket eit seminar om open tilgang til forsking. Her vil det mellom anna vere ei orientering om dei nye retningslinjene:

 

 

Invitation to CCBIO Special Seminar October 11th: S.Net Pre-Conference Event: Ethical and Social Aspects of Cancer Research

cancer_research_ethicsWe’d like to invite you to attend the CCBIO Special Seminar October 11th: S.Net Pre-Conference Event: Ethical and Social Aspects of Cancer Research. This will be held in Auditorium 4, BB building, Jonas Lies vei 91.

This special seminar aims at bringing together researchers from the fields of oncology, medical ethics, priority setting in health care, and science and technology studies, in order to discuss topics ranging from the ethics of personalised medicine, the role of cancer biomarkers in clinical practice, cancer and extraordinary treatments that lead to ever longer lives, and issues of privacy in biobanks.

The seminar is also a pre-event to the 8th annual S.Net meeting, which will take place 12-14 October in Bergen, with several open parts, including all keynote lectures.

As you can see from the program (link below), we have both international and local speakers and many exciting topics. There will also be a lunch session outside of the auditorium, which always is a great opportunity for networking and social interaction. The seminar is open to all and free of charge, so please feel free to forward this invitation.

We would like to underline that all participants need to register through the below link within 5th of October 2016.

Nytt om navn

14423868_1110793502348750_1096619464_oVi presenterer Daniel Cacabelos, B.Sc i kjemi, PhD i fysiologi. Denne spanske forskeren har nettopp blitt med i Lipid gruppen som gjesteforsker. Hvis du ønsker å si hei kan du finne Daniel i 8. etasje i laboratoriebygget .

CCBIO er med på forskningsdagene 23-24 september 2016

Logo3CCBIO deltar også på forskningsdagane i år med stand for elever i 6.-7. klasse, fredag 23 september, og forskningstorget er åpent for alle lørdag 24 september. Vi oppfordrer alle til å ta turen innom på lørdag (11:30-16:00) og lære meir om kreft, se sine egne epitelceller i mikroskop, og vere med på spennande konkurranser! Arrangementet er tilrettelagt for unge, men passer for de fleste aldre.

For mer informasjon, trykk her.

 

 

Disputas uke 39

Silje ElgenSilje Katrine Elgen Fevang disputerer for Ph.d. graden fredag, 30. september 2016
Prøveforelesning: fredag, 30. september 2016, kl. 09:30
Oppgitt emne:  “Mental health in children with neurodevelopmental disabilities – how should this be measured and future diagnostic classification be developed to ensure good health care?”
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: fredag, 30. september 2016, kl. 11:15
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  “Mental health among children born extremely preterm or with extremely low birth weight at preschool- and school age. A national population based study”
1st opponent: 
Reader Samantha Johnson, PhD, Universitetet i Leicester, Storbritania
2nd opponent: 
Førsteamanuensis Pål Zeiner, Universitetet i Oslo

Pressemelding