Daglige arkiver: 27. september 2016

Disputas uke 40

Ingvild Løberg TangenIngvild Løberg Tangen disputerer for Ph.d. graden fredag, 7. Oktober 2016
Prøveforelesning: fredag 07.Oktober 2016, kl. 10:15
Oppgitt emne:  “Macro- and micro-environmental factors in relation to hormone signaling in endometrial cancer”
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: fredag 07.Oktober 2016, kl. 12:15
Sted:  Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel:  “Hormone signaling related factors as biomarkers in endometrial cancer”
1st opponent:  Researcher Johanne Pijnenborg, TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg, The Netherlands
2nd opponent: Assistant professor Andrea Romano, Maastricht University Medical Centre, The Netherlands

Pressemelding