Daglige arkiver: 30. september 2016

Ukens leder – Innovasjon og K2

Per BakkeDet er et økende fokus både i EU og hos norske myndigheter på innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Et økt samarbeid mellom akademi og industri er etterspurt, og da særlig samarbeid med såkalte SMEs (Small Medium sized Enterprises), dvs små og mellomstore bedrifter. Grunnen er at økt aktivitet blant små og mellomstore bedrifter er en bærebjelke for å få fart på økonomien. For mange i akademia er samarbeidet med industrien en litt fremmed tanke. Enkelt har kommet til meg og sagt at dette truer den frie forskningen. Jeg tenker at vi skal se på dette som en mulighet, ikke bare til å tenke nytt innen forskningsprosjekter og gjennomføring av studier, men og finansering av forskningen. Også norsk industrien er i økende grad interessert i forskning. Antall bedrifter som hadde søkt NFR om forskningsmidler er doblet på to år og økningen er sterkest i Rogaland og Hordaland.

De er mange forskningsmiljøer på K2 som burde være av interesse for industrien, ikke bare pga temaene de forsker på, men og pga den kompetanse vi sitter på når det gjelder det å drive forskning.

En utfordring er å skape kontakt med små og mellomstore bedrifter. Kine Gregersen fra BTO vil være på K2 hver 2. og 4. tirsdag i måneden og vil bidra til kontakt som nylig omtalt i en mail. Kanskje K2 i tillegg skulle skape en møteplass med industrien?

Som et eksempel på norske myndigheters interesse for innovasjon skal til slutt nevnes at NFR «vil stimulere helsenæringen»

Per

HMS hjørnet

informasjon_til_verneombud-1024x703Det er nå tid til å velge verneombud igjen!
Verneombud velges for to år av gangen. Nåværende funksjonsperiode for verneombudene ved Universitetet i Bergen (UiB) utløper ved årsskiftet, og det skal gjennomføres valg av verneombud for funksjonsperioden 1. januar 2017 – 31. desember 2018.

Frist for å melde sitt kandidatur er 17/10.

For mer informasjon om blant annet verneombudsrollen og gjennomføring av valget, kan du trykke her