Daglige arkiver: 6. september 2016

2017 Mexican Government Scholarships for International Students

On behalf of the Ministry of Foreign Affairs, the Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID) invites foreign citizens who are interested in studying for a specialization, master’s degree or doctorate, conducting graduate or postdoctoral research, or taking part in an undergraduate or graduate-level academic mobility program, to participate in the 2017 Mexican Government Scholarship Program for International Students.

Les videre

Ny rammeavtale for kjøp og levering av blomster

UiB har inngått ny rammeavtale for kjøp og leveranse av blomster i forbindelse med våre ansattes jubileer, disputaser og andre markeringer der overrekkelse av blomster er en del av markeringen.

Rammeavtalen er inngått med Botanica Blomster AS som vil være kjent for de fleste.
Avtalen er aktiv, og det er laget ny katalog som dere finner i PM med priser og bilder av de ulike alternativene.

 Avtalen finner dere her: https://sourcing.amesto.com/Avantra/Customer/Bergen/Modules/Contract/Card/Default.aspx?ContractId=3207&search=blomster
Botanica sin nettside finner dere her: http://www.botanica.no/

Vi minner om at det er viktig at vi er lojale mot rammeavtalen når vi bestiller blomster.