Daglige arkiver: 9. september 2016

”Ja visst gjør det vondt når knopper brister” (Karin Boye © -96)

Jone Trovik, portrett til disputasMed ny studieplan (Medisin 2015) i full blomst så merker noen hver litt «voksesmerter».

Denne uken har fjorårets «grønnskollinger» (les: førsteårs medisinstudenter) som var to dager utplassert i vår, begynt å springe ut, nå til oransje. Denne gangen var hovedmål å følge minst to pasienter igjennom behandlingskjeden, fra henvisning utenfra, ta rede på hvilke undersøkelser/behandling som ble utført på sykehuset, hvilket personell var involvert og hvordan var samhandling med primærhelsetjenesten? De har vært på sine respektive avdelinger i hele fire dager, og denne gangen var de gjerne samtidig med eldre studenter som etter gammel ordning skulle lære seg den fagspesifikke diagnostikk og prosedyrer som tilhører deres termin. Her gjaldt det å holde orden på hvem som kunne/skulle delta på hva.

Takk til alle som har bidratt til at alle kategorier studenter fikk godt læringsutbytte!

Mer forandring: Ferdighetssenteret som har vært spredt på tre ulike stasjoner i Sentralblokken er nå nesten ferdigstilt i 1. etg. BBB og dette skal bli en flott arena for studentene våre til å øve praktiske ferdigheter; Fra blodtrykksmåling og blærekateterisering, via hjerte-lunge-redning til komplekse katastrofekurs. Vi oppgraderer utstyr og nå er det opp til de ulike semesterstyrer å planlegge hvilken undervisning som kan og skal gjennomføres på Ferdighetssenteret.

Senteret bygges også med henblikk på å kunne gjennomføre OSCE-eksamen (Objective Structured Clinical Exam), der studentene får praktiske oppgaver (prosedyrer eller pasientkommunikasjon). Slik eksamen holdes etter tredje og sjette studieår. All praksis studentene får på ulike avdelinger vil forberede dem til disse eksamenene!

Integrert undervisning, der basalmedisin og fagspesifikke undervisere bidrar sammen, blir en spennende utfordring i ny studieplan. TBL (team basert læring) er en studentaktiviserende undervisningsform som bl.a vil bli demonstrert på Undervisningsdagen 2016 den 12. Oktober.

Der får vi også lære å lage gode flervalgsoppgaver, slik at vi kan teste studentenes teoretiske kunnskaper på en hensiktsmessig måte.

Alle undervisere ønskes hjertelig velkommen til Undervisningsdagen 12.10!

Et lite hjertesukk tilslutt: vi ønsker alle å møte ryddige, rene undervisningslokaler, spesielt når vi tar pasienter med oss inn. Vi tar administrativt opp (via studieseksjonen) at studentene har ansvar for å rydde opp etter seg. (Tomme kaffekrus eller vannflasker kan ikke bli stående og skal overhode ikke være fremme når pasient er tilstede, hverken i auditorier eller konsultasjonsrom). Kanskje vi må aktivere begrepet «ordenselev» for å få en ansvarlig ryddeperson pr kull ? Men vi som forelesere kan ta vår skjerv mhp å fjerne overflødig undervisningsmateriell som uavhentete handouts idet vi forlater undervisningsrommet.

Og dere; ikke bruk sprittusj på annet enn tavler, de går ikke vekk fra projektorlerret…