Månedlige arkiver: oktober 2016

Nytt om navn

Valeriya LyssenkoVi presenterer Valeriya Lyssenko, endokrinolog og genetisk ekspert på diabetes. Hun ble utnevnt til professor i medisin ved K2, Senter for diabetesforskning på 1. september 2016. Hun gjennomfører kliniske studier på patofysiologien av diabetes og kroniske komplikasjoner. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 3. etasje på barneklinikken.

Seminar: TFH celler

Fine tuning of antibody responses by distinct T follicular helper subsets in humans.

Professor Hide Ueno
Mount SInai Schooll of Medicine, New York, USA

Time: Monday 21st November 2016 11:00 – 12:00
Place: room 5.1/5.2, 5th floor lab. building

 

Formidling

bakke0x2c_per_0x2830x29Med formidling menes å spre informasjon om forskningsresultater ut i samfunnet ut over det som publiseres i vitenskapelige tidsskrift. Formidling er en av hovedoppgavene til Universitetet i Bergen, og var et tema på universitetslederkonferansen i forrige uke.

Hvorfor er formidling viktig? I tillegg til at det er et krav fra myndighetene understøtter formidling demokratiet. Dette kan synes pompøst, men i dages kompliserte verden er det i økende grad viktig å informere både politiker og velgere mest mulig. Det kan vi som forskere bidra med.

Formidling kan understøtte egen forskning ved å fremme sitering av ens vitenskapelige publikasjoner samt bidra til tilslag på forskningssøknader. Det er i økende grad krav om at søknader skal inneholde en plan for formidling. Da er det ikke lenger nok å anføre at en vil publisere resultatene i pasienttidsskrift og i pressen. Å kunne vise til at man allerede driver aktiv formidling bidrar til troverdighet av formidlingsplanen i neste forskningssøknad.

Formidling vil kunne bidra til å skaffe gode søkere til utlyste PhD- og postdoc- og forsker-stillinger. Rektor har påpekt at formidling bør være en faktor som inngår ved lønnsvurderinger av vitenskapelig ansatte.

Ved MOF er vi heldig å ha Marion Solheim som kan hjelpe til ved formidling. Marion er journalist og er mer verd enn resten av formidlingsavdelingen ved UiB til sammen. Jeg vil oppfordre til at formidling settes på dagsordenen i forskningsgruppene. Ikke nøl med å ta kontakt med Marion for hjelp til formidling

 

Per

HMS hjørnet – Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtale-2_fullAlle medarbeidere skal tilbys en årlig medarbeidersamtale. Dette betyr at det ikke skilles mellom faste og midlertidig, vitenskapelige eller teknisk-administrative ansatte. I praksis er det leder med personalansvar som har ansvar for å innkalle til medarbeidersamtale: Instituttleder, avdelingsleder, forskningsgruppeleder eller seksjonsleder.

Hos K2 har instituttleder delegert ansvaret for medarbeidersamtalen til forskningsgruppeleder (FGL). FGL er ansvarlig for å tilby medarbeidersamtale til alle ansatte ved UIB i sin gruppe. Administrasjonen ved K2 vil sende ut lister over hvem som er i de forskjellige forskningsgruppene, og be om tilbakemelding om hvem som har fått tilbud om og gjennomført medarbeidersamtale fra FGL.

Vennligst merk at tilbud om og gjennomføring av medarbeidersamtale er en del av HMS-rapporteringen for 2016 som K2 skal sende til Sentraladministrasjonen.

Informasjon om forberedelser, gjennomføring og oppfølging finnes i personalhåndboken

 Ta kontakt med administrasjonssjef om du har spørsmål til gjennomføringen.

 

K2 PRESENTERER: Filmvisning i samarbeid med BIFF!

til%20maanen%20med%20bestefarOnsdag 09. november klokken 15.30 viser K2, i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), en film fra årets filmfestival.

Filmen som vises heter «Til Månen med Bestefar», les mer her
Filmen tekstes på engelsk.

K2 spanderer filmen, og det er gratis for alle.
Filmen vises i store auditorium – 3.etg HUS.

Samle sammen jobb-gjengen din, og send en melding til Ingvild om hvor mange dere blir.

Vel møtt og velkommen til kino med K2!

PÅMINNING: Seminar: Åpen tilgang til forskning – fra internasjonal solidaritet til norsk tellekantsystem?

Kunnskap: et allment globalt gode – en reise i Open Access over 30 år Rune Nilsen, Professor emeritus i Global helse, Universitetet i Bergen.

Rune Nilsen ble kåret til en av Europas Open Access Champions i 2016. Han mener at Open Access er et viktig middel i kampen mot akademisk apartheid.

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning – et krav for finansiering? Oddrun Samdal, medlem av arbeidsgruppen, Viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen.

Regjeringen krever at norsk forskning skal være åpent tilgjengelig. Arbeidsgruppen foreslår i blant annet insentiver og krav knyttet til finansiering for å oppnå dette.

Hvordan kan jeg gjøre min forskning åpent tilgjengelig? Irene Eikefjord, Spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Bergen.

UiB har endret kriterier for støtte til åpen publisering fra 1. oktober 2016. Hvordan få støtte til åpen publisering? Hvilke alternativer finnes for å gjøre UiBs forskning åpent tilgjengelig?

TID: TIRSDAG 25. OKTOBER 12:30-14:30
STED: BIBLIOTEK FOR HUMANIORA, HAAKON SHETELIGS PLASS 7

Program for halvdagsseminar ny studieplan medisin 11. november – Fag på langs, samarbeid på tvers

Viser til tidligere invitasjon til halvdagsseminar om ny studieplan i medisin fredag 11. november kl. 08.30 – 11.30 (Bikuben konferansesenter, Haukeland).

Her finner dere  programmet for seminaret. For å få gode diskusjoner om temaet Fag på langs – samarbeid på tvers har alle de fagansvarlige nå også fått programmet tilsendt med oppfordring om å delta.

Hvis dere ikke allerede har gjort det, – meld dere på her innen 2. november: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2424740

 

Internasjonaliseringskonferansen 2017 – Hold av datoen

Overordnet tema: Grenseløs utdannelse

Program: Internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet, og hva menes egentlig med interkulturell kompetanse?

Konferansier: Cathrine Sandnes, daglig leder i tankesmien Manifest og Manifest forlag

Påmelding: Påmeldingen åpner i midten av november

Målgruppe: Alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge, fra institusjonenes ledelse på alle nivåer, forskere og administrativt ansatte, til myndigheter, organisasjoner og andre aktører på området

Hvor og når: Internasjonaliseringskonferansen 2017 blir arrangert i Oslo 15.-16.mars. SIU er arrangør, i samarbeid med utdanningssektoren i Norge forøvrig. HiOA er vertskap for konferasnen i samarbeid med NMBU.

Mål for konferansen: Internasjonaliseringskonferansen skal være den mest sentrale årlige møteplassen for alle som jobber med internasjonalisering innen høyere utdanning i Norge. Konferansen skal gi faglig oppdatering på internasjonaliseringsspørsmål for hele sektoren

Bakgrunn: Internasjonaliseringskonferansen har de siste fem årene samlet over 400 deltakere. Vi forventer den samme interessen for konferansen i 2017.

Velkommen til Internasjonaliseringskonferansen!
For mer informasjon og påmelding, klikk her

Reminder: Invitation to ‘Global Health and Education Inequalities: The State of the World’s Children 2016’

skjermbildeEvery child has the right to a fair chance in life. But around the world, millions of children are trapped in an intergenerational cycle of disadvantage that endangers their futures – and the future of their societies. We have a choice: invest in the most excluded children now or risk a more divided and unfair world. By shifting priorities and concentrating greater effort and investment on children who face the greatest challenges, governments and development partners can make sure every child has a fair chance to achieve her full potential – and realize a future of her own making.

UNICEF and Norad invite you to the launch of The State of the World’s Children 2016.

Date: 26th of October
Time: 09:00 – 11:30
Venue: Norad Info Centre, 5th floor – Bygdøy Allé 2, Oslo

The event will be in English

Registration (external link)

Program can be found here.

 

Velkommen til gratis visning av Gullugle-vinnaren på Bergen kino 8. november

Kvart år deler Universitetet i Bergen (UiB) og Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) ut Gulluglen, ein pris til den beste forskingsdokumentaren under BIFF.

Vinnaren i år er «Monster in the Mind», ein film som utforskar kva som skjuler seg bak den frykta sjukdommen Alzheimers.

BIFF viser filmen for UiB-tilsette og studentar, tysdag 8. november kl. 17.30, i MB3, Magnus Barfot kinosenter, Magnus Barfots gate 12.

Alle UiB-tilsette og studentar kan hente ut inntil to gratisbillettar kvar, enten i Magnus Barfot eller Konsertpaleet, frå onsdag 26. oktober. Vis ditt tilsettkort eller studentbevis. Det er 220 plassar, så her blir det først til mølla.

I si grunngjeving seier juryen mellom anna følgjande om vinnaren: “This year’s winner of the Golden Owl Prize is a wonderful example of how science can enlighten questions of individual and societal concern. With engagement, curiosity, and personal investment, the audience is guided through the film’s multiple perspectives and facts, without losing momentum.”

Les meir om filmen og sjå trailer her: http://www.monsterinthemind.com/trailer/

Les meir på uib.no: http://www.uib.no/aktuelt/100863/alzheimers-film-vann-gulluglen-2016

Søk om midler til e-læringsprosjekt – søknadsfrist 15.11.16

De medisinske og helsefaglige fakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim lyser med dette ut kr. 400000 til ett eller flere e-læringsprosjekt i profesjons-, bachelor- og/eller masterutdanningene for 2017.

Prosjektene må omfatte minst 2 av fakultetene, og prosjekt med deltakelse fra alle de fire fakultetene vil bli prioritert gitt tilfredsstillende kvalitet.

Full utlysingstekst finnes på http://meddev.uio.no/elaring/utlysing/nasjonal_utlysing_2017.pdf

Søknadsfrist er 15. november 2016.

Network Luncheon 2’nd November

All PhD candidates are invited to the luncheon next wednesday, 2’nd November.
All you need to do, is to send an e-mail to Carine Lindquist before 1’st of November that you will like to attend

We have two speakers this day with different topics (10 minutes each talk):

  • Ida Wergeland “COX-inhibitors for adjunctive tuberculosis treatment”.
  • Andreas Persson “Risk factors for revision after ACL reconstruction”

Network luncheons are a great opportunity getting to know fellow PhD candidates and their projects. We will serve you a warm lunch (FREE OF CHARGE)  after the presentations. If you have any allergies or are vegetarian, please send an email to Carine Lindquist and we will fix something.

Please join us 2’nd of November, 11.30 in the conference room (109F), 3’rd floor BBB (under the stairs, vis-a-vis the auditoriums). RSVP before 1’st of November if you are attending. Remember, if you are signed up in Studentweb to get credit point, you need to attend three luncheons in total, one in which you present yourself. Importantly, you do not have to be signed up to attend, the luncheons are for all PhD candidates!

Disputas uke 44

Luka StanisavljevicLuka Stanisavljevc disputerer for Ph.d. graden tirsdag, 1. november 2016
Prøveforelesning:
tirsdag, 1. november 2016, kl. 10:30
Oppgitt emne:  ”The role of metformin in colorectal cancer”
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: tirsdag, 1. november 2016, kl. 12:15
Sted: 
Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  ”Molecular and clincopathological factors in colorectal cancer With emphasis on prognostic and predictive factors for survival”
1st opponent:  Førsteamanuensis Karen-Lise Garm Spinder, Århus Universitet Danmark 

2nd opponent:  Professor Julia S. Johansen, Københavns Universitet, Danmark

Pressemelding

Undervisningsdag 2016, var det noe å hente der?

Jone Trovik, portrett til disputasTil dere som deltok på årets Undervisningsdag: takk for god medvirkning og fruktbar deltagelse med spørsmål, kommentarer og summediskusjon.
Til dere som ikke var nærværende følger noen hovedpunkter, inkludert eksempel på flervalgsoppgavelaging.

AMEE (Assocation for Medical Education) arrangerer årlig internasjonal stor kongress om medisinsk undervisning, i år i Barcelona, til neste høst i Helsinki. Man kan delta for å få inspirasjon for egen undervisning (det er foredrag, seminarer og workshop) og en kan gjerne presentere egne undervisningsprosjekt.

MittUiB (der vi kan legge inn forelesninger/handouts/quizer mm) prøv å gjøre dette ens for studentene; Fillager skal IKKE være tilgjengelig for dem, der bare laster vi opp våre presentasjoner. Hvert fagemne i ett semester har sin Modul (eks. Obstetrikk, Gynekologi, Gynekologisk onkologi hver sin modul i nåværende MEDFØD), der tilgjengeliggjøres det studentene skal bruke aktuell termin. For mer forklaring klikk her samt innlogget i MittUiB vil du finne MOFKURS2016 med kurs om Canvas (som er det selve programmet heter).

Forelesning om evidens for eLæring ved Rune Haagensen OUS viste gode eksempler fra Helse-Bergen (og de dårlige fra OUS, snakk om publikumsfrieri…) men poengterte at dette er nyttig hvis brukes i rett kontekst, tilpasset målgruppen og som ledd i multimodal undervisning: læring i flere kanaler gir mer effekt enn bare en metode (eks. forelesning alene).

Tobias Slørdahl fra NTNU underviste om Flervalgsspørsmål som vi anbefaler for alle eksamener (60% av hele eksamen, resten kortsvarsoppgaver = essays) og som er det som skal benyttes for kommende nasjonal eksamen (felles for alle våre medisinske fakultet). For hver oppgave vi lager her fra UiB kan vi hente ut en oppgave fra felles spørsmålsbank (Avkastning på 100%!). Hvis alle forelesere lager fem oppgaver til den eksamen som skal avvikles i deres emne i høst så vil vi ha god begynnelse for neste års eksamen! Hans Flaatten (K1) leder oppstart av «BergensBanken», han kommer til å kontakte eksamensansvarlige etter hvert for innskudd. Vi vil også trenge egne «fagfellevurderere» som gjennomgår nylagete spørsmål.

Hvordan skal et godt flervalgsspørsmål være? Det skal ha en kort men nødvendig innledning, gjerne pasienthistorie (alder, kjønn, hvor det foregår) med relevante opplysninger (symptomer/funn) og så et spørsmål som en hel setning. Lag fire tilnærmet like lange svaralternativ der ett svar skal være klart best. Riktig svar gir 1 poeng, feile svar/ingen svar 0 poeng. Beregn 2 minutter pr spørsmål, så ser du hvor mange oppgaver som trengs til 60% av eksamenstiden studentene har til rådighet. Link til Slørdals presentasjon finner du her.

Her er et eksempel på flervalgsspørsmål:

53 år gammel mann, professor ved K2, deltok ikke ved Undervisningsdagen på VilVite høst 2016. Hva er den mest akseptable forklaring til fravær?

A Han har høstferie med familien, tur var for lengst bestilt og dette var avklart administrativt.

B Han er imot endring av studieplan og vil overlate alt praktisk mhp MittUiB til studieadministrasjonen.

C Han deltok på Undervisningsdag for to år siden og synes ikke han må delta før til neste år.

D Han er et naturtalent til undervisning så vel som forskning og fagmedisin, trenger ingen nye undervisningsimpulser.

Heldigvis får alle en ny mulighet til våren, og da er det ikke høstferie… Studieleder (meg) tar gjerne imot forslag til tema som ønskes belyst.

Jone

 

K2 PRESENTERER: Filmvisning i samarbeid med BIFF!

66831a1ef9a4aa6f20779aa97200b725Onsdag 09. november klokken 15.30 viser K2, i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), en film fra årets filmfestival.

Filmen som vises heter «Til Månen med Bestefar», les mer her
Filmen tekstes på engelsk.

K2 spanderer filmen, og det er gratis for alle.
Filmen vises i store auditorium – 3.etg HUS.

Samle sammen jobb-gjengen din, og send en melding til Ingvild om hvor mange dere blir.

Vel møtt og velkommen til kino med K2!

Kommunikasjonsfrokost 10.11.16: Going international!

We would like to welcome you to a new Communication Breakfast (#uibfrokost), Thursday 10th of November at 08:30-09:45 (doors open 8:00 for breakfast), Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Going international! Or how to get a phone call from the BBC

Why do international media pick up some research stories, but fail to be interested in others? How do you reach a broader audience internationally with your Research?

Join us at this year’s third Communication Breakfast, where two UiB-professors will share their stories on international outreach, both via traditional and social media.

This #uibfrokost will be in English.

Full programme and registration form: http://www.uib.no/en/foremployees/101537/going-international-or-how-get-phone-call-bbc

Kind regards from “The Breakfast Club” (Hilde, Gro and Ingeborg) and our colleagues in the editorial section at the Communication Division