Daglige arkiver: 15. september 2016

Ønsker du å ta en mastergrad eller ph.d. ved et av verdens ledende universiteter?

9AdNaI-2Aker Scholarship tilbyr stipend for personer som ønsker å gjennomføre en master- eller Ph.D grad ved et av verdens ledende universiteter: Caltech, MIT, Harvard, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).
Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder så lenge du ikke har påbegynt studiet når du søker stipend.

Søknadsfrist: 1. oktober 2016

.

Publikasjon i ESC journal

Publikasjonen med tittelen ‘Natriuretic peptide levels taken following unplanned admission to a cardiology department predict the duration of hospitalization’ blir publisert i neste utgave av European Journal of Heart Failure.

Den representerer arbeidet som ble igangsatt da Marte Asphaug var student ved SUS.

Du kan lese den her

BOA-teamets nettsider er lansert

hav_liv_samfunn_3BOA-team sine nettsider er online

Nye nettsider med maler og verktøy til bruk i arbeidet med eksternfinansierte forskningsprosjekter er nå klar fra BOA-teamet ved UiB. http://www.uib.no/foransatte/91955/arbeidsst%c3%b8tte-bidrags-og-oppdragsfinansiert-aktivitet-boa

Målgruppen for BOA-nettsidene er primært administrasjonene på fakultet og institutt. Øvrige brukere blir prosjektledere, lokale og sentrale rådgivere som har roller knyttet til BOA-relatert arbeid. Nettsidene vil fortsatt være i kontinuerlig utvikling i samarbeid med de ulike brukergruppene.
Nettsidene dekker hele prosessen til et eksternt finansiert forskningsprosjekt: mobilisering, søknad, kontrakt, oppstart, drift og avslutning. For hvert steg i prosessen beskrives alle de aktivitetene som hører til samt rollefordeling, oppgaver, veiledning, ressurser og kontaktpersoner.

Brukerne kan melde inn behov til ansvarlig for BOA-nettsidene, slik at mer spesifikk informasjon for fakultet eller institutt kan vurderes tatt inn på sidene. BOA-team leder har et overordnet, helhetlig ansvar for BOA-nettsidene og skal sørge for gode rutiner
Referanse Dato 2016/9277-SYP 31.08.2016 side 2 av 2 for forvaltning av innhold i samarbeid med de ansvarlige for de ulike aktivitetene. I denne forbindelse vil BOA-team leder ha dialog med fakulteter og institutter for å forankre ansvar og rollefordeling på alle BOA prosessene.

Invitasjon til EVU-forum 27. oktober

Hvordan kan EVU bidra til å møte samfunnets kompetansebehov?

UiB Videre inviterer vitenskapelig- og administrativt ansatte til EVU-forum torsdag 27. oktober 2016.

Tema: Hvordan kan etter- og videreutdanning bidra til å møte samfunnets kompetansebehov fremover?
Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, NIFU og Hordaland fylkeskommune bidrar med innsikt og framtidsbilder. Vi serverer lunsj innledningvis – velkommen!

Tid:   Torsdag 27. oktober 2016 kl. 11.30 – 15.30
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2

Les hele programmet

Påmelding innen fredag 21. oktober kl. 16.00

Disputas uke 38

mohn_23.09Kristin Greve-Isdahl Mohn  disputerer for Ph.d. graden fredag, 23. september 2016
Prøveforelesning: Fredag, 23. september 2016 , kl. 09:15
Oppgitt emne: “Viral epidemics – historical and future threats”
Sted:  Auditorium, Bikuben, Jonas Lies vei 69
Disputas: Fredag, 23. september 2016 , kl. 11:15
Sted:  Auditorium, Bikuben, Jonas Lies vei 69
Avhandlingens tittel:  “Immune response to influenza after vaccination and infection”
1st opponent:  Ass. professor Terho Heikkinen, Universitetet i Turku, Finland
2nd opponent: Førsteamanuensis Lars Heggelund, Universitetet i Oslo

Pressemelding