Daglige arkiver: 3. juni 2016

Stillingsutviklingen på K2

Per BakkeForholdet mellom årsverk lønnet på grunnbevilgningen og eksternt, samt forholdet mellom teknisk-administrative og vitenskapelige stillinger vekker alltid interesse. Noen ganger møter jeg den oppfatning at særlig antallet administrative stillinger eser ut på bekostning av de vitenskapelige. Kort sagt, det blir for mye administrasjon og for lite vitenskap. Ferske tall som belyser disse forholdene er nå tilgjengelig for perioden 2013 til 2016.

Figur 1 viser utviklingen av administrative, tekniske og vitenskapelig årsverk på grunnbevilgninger i angitte periode. Det har vært en nedgang i vitenskapelig årsverk (fra 60.7 i 2013 til 52,8 i 2016), en svak reduksjon i administrative årsverk (fra 14.5 til 12.5) og stabilt for de tekniske årsverkene (2013: 36.4 og 2016: 36.3). Ratioen vitenskapelige: administrative på grunnbevilgningen var 4,2 i både 2013 og i 2016.

Bildet blir derimot et litt annet om man tar med de eksternt lønnete stillingene (fig 2). Det har vært en markert økning i vitenskapelige stillinger lønnet eksternt fra, mens administrative stillinger med denne finansieringen har vært tilnærmet uendret.  De to finansieringene sett under ett går frem av figur 3. Konklusjonen er at forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk går rette veien. Denne utviklingen (fig 3) er villet og tilsiktet, men den kan ikke fortsette slik uavbrutt. Det er et behov for å styrke spesielt økonomiseksjonen og over sommeren begynner det en ny økonomikonsulent. Det vil også bli ansatt en forskningsrådgiver for å styrke søknadene på eksterne midler.

Per

Nytt om navn

Øystein H JohansenVi presenterer Øystein Haarklau Johansen, overlege og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Øystein begynte i juni 2016 som doktogradsstipendiat ved K2, og starter nå en studie på diagnostikk av diaréinfeksjoner hos barn i Jimma, Etiopia. Hvis du ønsker å finne ut mer, eller skal til Etiopia, kan du kontakte ham på haarklau@gmail.com eller +251 932514619

Søk om FORNY2020 verifiseringsmidler!

BTOBergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om verifiseringsmidler fra Forskningsrådet (FORNY2020).

Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner.

Mer informasjon om FORNY2020 og søknadsprosessen finner du her.