Daglige arkiver: 23. juni 2016

Skriv så du blir lest! Skrivekurs for UiB forskere

BlyantDet inviteres til nytt skrivekurs 21. september, for forskere som vil skrive treffsikre kronikker, blogginnlegg og andre populærvitenskapelige tekster

Alle forskere ved UiB, inkludert stipendiater, er velkommen til å søke plass på dette kurset.

Denne gangen prioriteres deltakere som er tilknyttet prosjekter og sentre med ekstern finansiering, for eksempel fra EUs forskningsprogrammer, Forskningsrådet, Bergen forskningsstiftelse og lignende.

Søknadsfrist 31. august.
Mer informasjon og påmeldingskjema på ansattsidene:
http://www.uib.no/foransatte/99055/skriv-s%C3%A5-du-blir-lest