Daglige arkiver: 24. juni 2016

God sommer

sommer4Dette er det siste nummeret av K2Nytt før sommeren og det er naturlig å ta en liten oppsummering på det første halvåret av 2016. Det har vært preget av både opp- og ned-turer. Den desidert største nedturen var Helga Salvesens død i januar. Helga var en ener på mange måter og hennes bortgang rørte oss alle. Å ta vare på hverandre i hverdagen er den beste måten å hedre henne på.

Det har vært mange oppturer dette halvåret. Hva som er viktigst, avhenger av hvem du spør. Stian Knappskog vil kanskje svare at han fikk Søren Falk sin pris for yngre forskere. Torbjørn Jonung vil kanskje si at han mottok undervisningsprisen, mens Eystein Husebye at EU prosjektet hvor han er koordinator, går på skinner. Siv som har oversikt over økonomien vil kanskje svare at K2 budsjettet er i balanse. For egen del vil jeg anføre at vi fått på plass en ny strategiplan for instituttet med klare mål og tiltak. Den vil vi komme tilbake til over sommeren.

Uansett, det går mot sommer og det gjelder å lade batteriene og innse at livet er mer enn jobb og K2

God Sommer!
Per

 

Håndklær til bruk for ansatte i Laboratoriebygget

Det er nå tilgjengelig håndklær i dusjrom/garderober for ansatte som ønsker å dusje ved ankomst til jobb.
Håndklærne ligger på hylle i dusjrommet. Det er viktig at de etter bruk blir kastet i tøysekk på stativ inne i dusjrommet.
NB! SYKEHUSKLÆR SKAL IKKE KASTES I DISSE TØYSEKKENE.
Vi vet at mange av våre ansatte sykler eller løper til jobb, og det er derfor hyggelig å kunne tilby dette tiltaket.
Det er foreløpig en prøveordning.