Daglige arkiver: 16. juni 2016

Informasjonsmøte – opplæringsprogram for postdoktorer

Postdoktorprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet vil fra i høst sette i gang et opplæringsprogram for postdoktorer. Det er et behov for å tilføre kompetanse til postdoktorene som både vil være av betydning for deres fremtidige virke innen akademia og i andre stillinger. Dette vil både styrke postdoktorenes kompetanse, bidra til å skape et fellesskap blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor ved MOF mer attraktiv. Programmet vil bestå av ulike moduler.

Dere inviteres herved til et informasjonsmøte omkring dette, hvor dere vil få nærmere informasjon om innhold og omfang.  Merk at dette gjelder alle postdoktorer, ikke bare de som er UiB-finansiert.

Tid: torsdag 23. juni 2016 kl. 11-12
Sted: Birkhaugsalen (3. et. Sentralblokken)

Vi oppfordrer alle til å møte – dette blir spennende!!

Mvh
Eyvind Rødahl
prodekan