Stikkordarkiv: 22/2016

HMS-hjørnet

Invitasjon til brukeropplæring i EcoExposure – påminnelse

UiB og K2 skal benytte EcoExposure som eksponeringsregister for ansatte og studenter som kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. K2 får besøk av Bente-Lise Lillebø fra HMS-avdelingen, som skal informere om hvordan vi som brukere skal registrere eksponering.

Tid: Torsdag 23. juni, klokken 12.30-13.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget

Vel møtt!

Translational Hematology Cluster (THC) arrangerer halvdagsseminar 16. juni

Temaet denne gongen er «Post Translational Modification and Signaling». Tidspunkt er 16. juni kl. 12, og lokalet Birkhaugsalen på sjukehuset. Seminaret er ope for alle, og det er inga påmelding. Arrangør er THC, ved komiteen som består av Frode Selheim, Astrid Olsnes Kittang og Rakel Brendsdal Forthun.

Vedlegg: Program

Stillingsutviklingen på K2

Per BakkeForholdet mellom årsverk lønnet på grunnbevilgningen og eksternt, samt forholdet mellom teknisk-administrative og vitenskapelige stillinger vekker alltid interesse. Noen ganger møter jeg den oppfatning at særlig antallet administrative stillinger eser ut på bekostning av de vitenskapelige. Kort sagt, det blir for mye administrasjon og for lite vitenskap. Ferske tall som belyser disse forholdene er nå tilgjengelig for perioden 2013 til 2016.

Figur 1 viser utviklingen av administrative, tekniske og vitenskapelig årsverk på grunnbevilgninger i angitte periode. Det har vært en nedgang i vitenskapelig årsverk (fra 60.7 i 2013 til 52,8 i 2016), en svak reduksjon i administrative årsverk (fra 14.5 til 12.5) og stabilt for de tekniske årsverkene (2013: 36.4 og 2016: 36.3). Ratioen vitenskapelige: administrative på grunnbevilgningen var 4,2 i både 2013 og i 2016.

Bildet blir derimot et litt annet om man tar med de eksternt lønnete stillingene (fig 2). Det har vært en markert økning i vitenskapelige stillinger lønnet eksternt fra, mens administrative stillinger med denne finansieringen har vært tilnærmet uendret.  De to finansieringene sett under ett går frem av figur 3. Konklusjonen er at forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk går rette veien. Denne utviklingen (fig 3) er villet og tilsiktet, men den kan ikke fortsette slik uavbrutt. Det er et behov for å styrke spesielt økonomiseksjonen og over sommeren begynner det en ny økonomikonsulent. Det vil også bli ansatt en forskningsrådgiver for å styrke søknadene på eksterne midler.

Per

Nytt om navn

Øystein H JohansenVi presenterer Øystein Haarklau Johansen, overlege og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Øystein begynte i juni 2016 som doktogradsstipendiat ved K2, og starter nå en studie på diagnostikk av diaréinfeksjoner hos barn i Jimma, Etiopia. Hvis du ønsker å finne ut mer, eller skal til Etiopia, kan du kontakte ham på haarklau@gmail.com eller +251 932514619

Søk om FORNY2020 verifiseringsmidler!

BTOBergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om verifiseringsmidler fra Forskningsrådet (FORNY2020).

Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner.

Mer informasjon om FORNY2020 og søknadsprosessen finner du her.

Domenenavn legges ned

Vi er i sluttfasen av et langvarig arbeid med å legge ned serveren Elle. Vi avvikler serveren 18.08.2016. Nedleggelsen vil medføre at domenenavnene nevnt under ikke vil virke lenger.

Dersom noen av disse fortsatt skal være tilgjengelig, må de flyttes til et nytt sted. De som ønsker videresending (redirect) til nytt nettsted/lokasjon, registrerer sak via Issue-tracker.

All trafikk fra studentportal.uib.no blir sendt til den nye portalen mitt.uib.no.

Takk gjerne kontakt med Michael Eric Menk (michael.menk@uib.no) dersom du har spørsmål om nedleggelsen.

– IT-avdelingen Les videre

UiBs representant i Tokyo kommer til MOF fredag 17. juni

Fakultetet får besøk av Dr. Hiroshi Matsumoto, som er UiBs representant i Tokyo, fredag 17. juni kl 9. Han ønsker å møte forskere med samarbeid eller interesse for Japan.

Målet med møtet er først og fremst å introdusere Hiroshi Matsumoto og hans arbeidsoppgaver i Tokyo og få en orientering om fakultetets virksomhet, men han vil også gjerne møte interesserte forskere.

De som ønsker å delta på møtet, kan kontakte forskningsseksjonen på fakultetet ved Torunn Olsnes innen 13. juni.

Disputas uke 23

bruun_0706

Trond Bruun disputerer for Ph.d. graden tirsdag, 07. juni 2016
Prøveforelesning: Tirsdag 07. juni 2016, kl.10:15
Oppgitt emne:  ”Pneumoni”
Sted:  Birkhaugsalen (D303), Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Tirsdag 07. juni 2016, kl.12:15
Sted:  Birkhaugsalen (D303), Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus
Avhandlingens tittel:  ”Clinical and bacterial diversity in streptococcal skin and soft tissue disease”
1st opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU, Trondheim
2nd opponent: Docent Magnus Rasmussen, Lunds Universitet, Sverige

Pressemelding

 

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Laryngeal response patterns influence the efficacy of mechanical assisted cough in amyotrophic lateral sclerosis.
Andersen T, Sandnes A, Brekka AK, Hilland M, Clemm H, Fondenes O, Tysnes OB, Heimdal JH, Halvorsen T, Vollsæter M, Røksund OD.
Thorax. 2016 May 12

Readmission and mortality one year after acute hospitalization in older patients with explained and unexplained anemia – a prospective observational cohort study.
Abrahamsen JF, Monsen AL, Landi F, Haugland C, Nilsen RM, Ranhoff AH.
BMC Geriatr. 2016 May 24;16(1):109.

Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo-controlled trial.
Henriksen TE, Skrede S, Fasmer OB, Schoeyen H, Leskauskaite I, Bjørke-Bertheussen J, Assmus J, Hamre B, Grønli J, Lund A.
Bipolar Disord. 2016 May;18(3):221-32.

Maternal plasma total neopterin and kynurenine/tryptophan levels during pregnancy in relation to asthma development in the offspring.
Magnus MC, Karlstad Ø, Midtun Ø, Håberg SE, Tunheim G, Parr CL, Nafstad P, London SJ, Nilsen RM, Ueland PM, Nystad W.
J Allergy Clin Immunol. 2016 Apr 20.

Humoral, T-cell and B-cell immune responses to seasonal influenza vaccine in solid organ transplant recipients receiving anti-T cell therapies.
Héquet D, Pascual M, Lartey S, Pathirana RD, Bredholt G, Hoschler K, Hullin R, Meylan P, Cox RJ, Manuel O.
Vaccine. 2016 May 21.