Stillingsutviklingen på K2

Per BakkeForholdet mellom årsverk lønnet på grunnbevilgningen og eksternt, samt forholdet mellom teknisk-administrative og vitenskapelige stillinger vekker alltid interesse. Noen ganger møter jeg den oppfatning at særlig antallet administrative stillinger eser ut på bekostning av de vitenskapelige. Kort sagt, det blir for mye administrasjon og for lite vitenskap. Ferske tall som belyser disse forholdene er nå tilgjengelig for perioden 2013 til 2016.

Figur 1 viser utviklingen av administrative, tekniske og vitenskapelig årsverk på grunnbevilgninger i angitte periode. Det har vært en nedgang i vitenskapelig årsverk (fra 60.7 i 2013 til 52,8 i 2016), en svak reduksjon i administrative årsverk (fra 14.5 til 12.5) og stabilt for de tekniske årsverkene (2013: 36.4 og 2016: 36.3). Ratioen vitenskapelige: administrative på grunnbevilgningen var 4,2 i både 2013 og i 2016.

Bildet blir derimot et litt annet om man tar med de eksternt lønnete stillingene (fig 2). Det har vært en markert økning i vitenskapelige stillinger lønnet eksternt fra, mens administrative stillinger med denne finansieringen har vært tilnærmet uendret.  De to finansieringene sett under ett går frem av figur 3. Konklusjonen er at forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk går rette veien. Denne utviklingen (fig 3) er villet og tilsiktet, men den kan ikke fortsette slik uavbrutt. Det er et behov for å styrke spesielt økonomiseksjonen og over sommeren begynner det en ny økonomikonsulent. Det vil også bli ansatt en forskningsrådgiver for å styrke søknadene på eksterne midler.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *