Ferieregistrering og overføring av ferie

For de av dere som ikke har lagt inn all ferien for 2015 i Pagaweb, ber vi dere sørge for at restferien blir registrert senest 31. Oktober 2015.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA.

Overføring av ferie:
Som hovedregel skal all ferie avvikles. Man kan likevel søke om å få overført inntil 14 feriedager. Slik overføring må avtales, og vi ber om at alle som søker overføring av ferie begrunner behovet for overføring i kommentarfeltet i PAGA. Søknad om overføring av ferie vil bare bli godkjent dersom man har konkrete planer for avvikling av ferien i løpet av 2016, eller dersom man grunnet sykdom eller permisjoner har vært forhindret fra å avvikle ferie i 2015.
Det er ikke anledning til å få utbetalt ikke avviklet ferie. Dersom du har mer enn 14 feriedager til gode bør du derfor snarest avtale med din nærmeste leder hvordan du skal få avviklet ferien innen utgangen av året.

Vi minner samtidig om at seniorpolitiske dager ikke kan overføres til 2016, og at disse skal avvikles før man kan overføre ordinær ferie.

I henhold til Ferieloven har arbeidstaker PLIKT til å avvikle ferie, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at full ferie avvikles innen det enkelte ferieår (Ferielovens §5 nr. 1).

Ferieloven §6 nr. 1: Arbeidsgiver har drøftingsplikt mht. fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister. Dersom partene ikke blir enige, er det arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferien.

Stipendiater, postdoktorer og øvrig midlertidig tilsatte som skal slutte i sin stilling i løpet av inneværende år, skal avvikle mest mulig av sin ferie før de slutter.

Hvordan legge inn ferie:
1. Logg inn i Pagaweb
2. Trykk Oppgaver, Nytt Skjema, Ferie.
3. Trykk på Legg til og velg Avviklet/registrert ferie (210).
4. Legg inn Dato og trykk så på Lagre.
5. For å legge til flere datoer, gjenta steg 3 og 4.
6. Legg inn Merknad om at ferien er godkjent av nærmeste leder.
7. Send så inn skjemaet til godkjenning.

OBS! Tid for uttak av ferie skal være avklart med nærmeste overordnete før ferien registreres i PAGA.

Kontakt personalkonsulent Elin Myhrvold Riple dersom du har spørsmål, på e-post eller tlf 55972954

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *