Stikkordarkiv: 38/2015

Ferieregistrering og overføring av ferie

For de av dere som ikke har lagt inn all ferien for 2015 i Pagaweb, ber vi dere sørge for at restferien blir registrert senest 31. Oktober 2015.
Dersom du ikke selv har søkt om uttak og overføring av ferie innen 31. oktober vil instituttet anse all din ferie som avviklet og dette vil bli registrert i PAGA.

Overføring av ferie:
Som hovedregel skal all ferie avvikles. Man kan likevel søke om å få overført inntil 14 feriedager. Slik overføring må avtales, og vi ber om at alle som søker overføring av ferie begrunner behovet for overføring i kommentarfeltet i PAGA. Søknad om overføring av ferie vil bare bli godkjent dersom man har konkrete planer for avvikling av ferien i løpet av 2016, eller dersom man grunnet sykdom eller permisjoner har vært forhindret fra å avvikle ferie i 2015. Les videre

Sidegjøremål

Per BakkeUniversitetsledelsen har nylig gjennomført en internrevisjon vedrørende sidegjøremål og roller i næringslivet. Tre institutt ved UiB har vært gjennomgått, inkludert K2. Hos oss ble et utvalg på 70 ansatte plukket ut. Deres oppførte sidegjøremål ble sammenholdt med opplysninger i Proff forvalt som driver med kreditt og regnskapsinformasjon for næringslivet. Av de 70 personene var 20 registrert i Proff forvalt med roller som ikke var registrert som sidegjøremål hos UiB. Eksempler som ikke var registrert var innehaver av enkeltmannsforetak (n=8), roller i bæringslivet av type styremedlem sameie, borettslag, idrettslag (n=8), verv i aksjeselskap (n=5).

Universitetsledelsen og fakultetsledelsen ser alvorlig på manglende registrering av sidegjøremål. Det er den enkelte ansattes ansvar å registrere sine sidegjøremål. K2 er et av de største instituttene ved UiB og blir trukket frem i mange sammenhenger. VI ønsker at det skal være i en positiv vinkling. Da må vi holde orden i eget regnskap, inkludert sidegjøremål.

På onsdag ble det sendt ut en mail til alle om at de må sjekke sine sidegjøremål og eventuelt registrere det som måtte mangle. Det er der anført hva som skal registreres. Hvis noen skulle lure på noe eller ha problemer med registreringen, ta kontakt slik det er anført i mailen.

Jeg forventer at alle ordner dette nå!

Per

Kurs ved UiO:”Hva er sykdom?”

Universitetet i Oslo holder 5.-9. oktober kurset “Hva er sykdom?” med kurskode MF9260. Det er fortsatt ledige plasser igjen, med utvidet søknadsfrist til 29.september. Vi ønsker informere Ph.d-kandidater ved andre medisinske fakulteter om at det er mulig å melde seg på dette.
Info om kurset og påmelding:
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9260/index.html

https://nettskjema.uio.no/answer/65039.html

Husk undervisningsdagen(e)

Nå kan man melde seg på K1 og K2s felles undervisningsdager!
K1 og K2 har mye felles undervisning og i år slår vi sammen undervisningsdagene.  Dette blir 2 halve dager, 1. og 14. oktober.
Vi oppfordrer alle K1 og K2 sine undervisere og alle i studieadministrasjonen til å holde av datoene. (Start kl. 09.00 og avsluttes med lunsj.)  Påmeldingsfrist 20. september.

Program

Link til påmelding

Disputas uke 39

berg_aseÅse Berg disputerer for Ph.d. graden Tirsdag 22. September  2015
Prøveforelesning:  Tirsdag 22. September 2015, kl.15:00
Oppgitt emne:  “Development of vaccines against malaria; the past, present and future”
Sted: Aula  2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Onsdag 23. September  2015, kl.09.15
Sted:  Aula , 2. etasje Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Falciparum malaria and HIV – 1 in adult inpatient in Maputo, Mozambique. Clinical presentation, cytokine-pattern and complement activation.”
1. Opponent: Professor Anna Färnet, Karolinska Institutet, Stockholm.
2. Opponent :Professor Britt Nakstad, Universitetet i Oslo

Pressemelding