Den utvidete ledergruppen ved K2

Per Bakke Som omtalt i en tidligere leder i K2Nytt er det nye organisasjonskartet på K2 vedtatt av instituttrådet. Som en del av omorganiseringen er det også dannet en ny utvidet ledergruppe. Den utvidete ledergruppen består av 7 forskningsgruppeledere samt en representant fra Stavanger, i tillegg til instituttledelsen. De 7 forskningsgruppelederne er nå klar: Emmet Mc Cormack, Hemato; Eva Gerdts, Hjerte; Henning Lygre, Farmakologi/farmasi; Per Eystein Lønning, Onkologi; Pål Njølstad, Pediatri; Vidar Steen, Genetikk og Harald Wiker, Infeksjon/mikrobiologi. I valget av forskningsgruppeledere til den utvidete ledergruppen har vi prøvd å la flest mulig fag være representert. I tillegg har vi unngått fag som allerede er representert i ledergruppen (lunge, endo, immunologi, gyn/obs). Jeg vil understreke at det ikke ligger noen desavuering av dem som ikke er valgt. Man sitter i den utvidete ledergruppen for 2 år. Den møtes en gang i måneden. I den utvidete ledergruppen ønsker instituttledelsen å drøfte løpende saker. Eksempler er strategi, budsjett, økonomi, utstyrsprioriteringer, undervisningssaker, stillinger, labarealer og organisering av søknadsprosesser. De 7 forskningsgruppelederne representerer ikke andre enn seg selv. Alle instituttets 21 forskningsgruppeledere skal som i dag ha direkte linje til instituttledelsen og alle vil motta referater fra møtene. Det første møtet i ledergruppen ble avholdt tirsdag denne uken.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *