Daglige arkiver: 25. september 2015

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Per BakkeAdministrasjonen ved K2, i samråd med HMS-utvalget, ønsker å gjennomføre en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet på instituttet.
Det vil bli sendt ut en mail til alle hvor man blir bedt om besvare to spørsmål: Hva er bra med det psykososiale miljøet og hva er dårlig. Spørsmålene er standard spørsmål som brukes i slike undersøkelser. Det understrekes at svarene er anonyme. Det er heller ikke mulig å finne ut hvem som har svart og ikke svart på undersøkelsen.
Det psykososiale miljøet på arbeidsplassen vår er viktig. Jeg vil derfor oppfordre alle til å svare. Dess flere som svarer, dess mer representativt blir undersøkelsen for de faktiske forhold. Resultatene av undersøkelsene vil bli lagt frem på HMS – seminaret den 2. desember. Undersøkelsen vil danne grunnlag for å se på styrker og utfordringer ved det psykososiale arbeidsmiljøet på K2. Det er viktig for oss alle.

Per

Ny studiekoordinator ved K2/K1

Tore Lillebø 1Jeg heter Tore Lillebø og er studiekoordinator for «Felles studieadministrasjon for K1 og K2».

Med det inngår det at jeg er arbeidsleder for studieadministrasjonen, og vi administrerer emnene som K1 og K2 har ansvar for. Blant oppgavene mine er planlegging for/og drift av studieprogrammer, kommunikasjon og avklaringer med Det medisinsk-odontologiske fakultet og Helse-Bergen, samt sekretær i EUU på K1 og K2.