Det psykososiale arbeidsmiljøet

Per BakkeAdministrasjonen ved K2, i samråd med HMS-utvalget, ønsker å gjennomføre en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet på instituttet.
Det vil bli sendt ut en mail til alle hvor man blir bedt om besvare to spørsmål: Hva er bra med det psykososiale miljøet og hva er dårlig. Spørsmålene er standard spørsmål som brukes i slike undersøkelser. Det understrekes at svarene er anonyme. Det er heller ikke mulig å finne ut hvem som har svart og ikke svart på undersøkelsen.
Det psykososiale miljøet på arbeidsplassen vår er viktig. Jeg vil derfor oppfordre alle til å svare. Dess flere som svarer, dess mer representativt blir undersøkelsen for de faktiske forhold. Resultatene av undersøkelsene vil bli lagt frem på HMS – seminaret den 2. desember. Undersøkelsen vil danne grunnlag for å se på styrker og utfordringer ved det psykososiale arbeidsmiljøet på K2. Det er viktig for oss alle.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *