Forskningsoversikt på aldringsområdet i Norge – vi trenger din hjelp!

Kjære kollega,

Regjeringens mål er å stimulere til aktive eldre med vekt på mulighetene som ligger i arbeids- og samfunnsliv. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) arbeider i denne forbindelsen med en strategi for en moderne eldrepolitikk (se Folkehelsemeldingen Meld. St. 19 2014-2015) og har behov for å få en samlet oversikt over pågående aldersrelatert forskning i ulike forskningsmiljøer, både samfunnsvitenskapelig, medisinsk og helsefaglig. HOD har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med NOVA å lage en slik oversikt. Aldersforskning er et bredt begrep, og HOD er også interessert i å vite om forskning hvor eldre (50 år og oppover) og aldring ikke er direkte formål for forskningen, men som likevel kan belyse forhold som har betydning for aldring, som for eksempel arbeidslivsforskning.

Vi trenger din hjelp for å få til en best mulig oversikt og ber deg herved om å gi en kort redegjørelse for relevant aldersrelatert forskning ved ditt institutt. I den forbindelsen har vi laget et kort skjema med seks punkter. Dersom du mener at hverken du eller ditt institutt driver med aldersrelatert forskning vil vi også gjerne få tilbakemelding på det. Ved større institusjoner og institutter ønsker vi info om instituttet eller fakultetet du jobber ved. Informasjonen vil sammenstilles i en kort rapport til HOD som også oversendes alle som har gitt innspill. Vi håper du kan bidra og ser fram til din tilbakemelding, innen 10. oktober 2015. Ta gjerne kontakt dersom du har noen flere innspill eller spørsmål. Her er de seks punktene vi ønsker du kort besvarer:

1. Navn og adresse på institusjon (samt nettadresse)

2. Har ikke aldersrelatert forskning/Har aldersrelatert forskning: Kort oppsummering over pågående forskningsaktivitet på aldringsfeltet.

3. Hvor mange forskere ved ditt institutt har aldersrelatert forskning som full- eller deltidsoppgave i stillingen sin?

4. Kort om hvordan denne forskningen er organisert og finansiert (Skill gjerne mellom intern og ekstern finansiering).

5. Har instituttet/organisasjonen en strategi på denne aldersrelaterte forskningen – f.eks nevnt i strategidokumenter? Gi en kort beskrivelse av strategien.

6. Har dere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i denne forskningen?

Se vedlagt eksempel på hvordan Folkehelseinstituttet har redegjort for sin aldersrelaterte forskning.

Vennlig hilsen

Marijke Veenstra (NOVA)                                                Bjørn Heine Strand (FHI)

E-post: marijke.veenstra@nova.hioa.no                         E-post: heine@fhi.no

Tlf: 902 302 54                                                                 Tlf: 990 052 86

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *