Daglige arkiver: 10. september 2015

Hold styr på utstyret

Eystein 2Godt og moderne utstyr er viktig for at vi skal kunne holde oss i forskningsfronten og kunne bruke de nyeste teknikkene til å teste hypoteser. Begrensede midler gjør at utstyrsinnkjøpene må prioriteres. På K2 har vi forsøkt å gjøre utnyttelsen av disse midlene bedre ved dels å lage en komplett oversikt over større utstyrsenheter ved instituttet, dels innføre en mer standardisert innmelding av utstyrsbehov. På den måten vil utstyr som vil kunne ha mange brukere kunne prioriteres. Samtidig kan man unngå unødige utstyrsinnkjøp hvis tilsvarende utstyr allerede finnes på instituttet eller fakultetet.

Blir utstyret ødelagt er prosessen lang for å erstatte det med nytt utstyr. Dels tar selve anbudsprosessen tid, men oftere er det vanskelig å finne finansiering raskt. En løsning er at instituttet har et reservefond som man kan «låne» av for raskt å erstatte viktig utstyr. K2 vil arbeide for å finne en slik løsning

God utstyrsutnyttelse krever disiplin og samarbeidsvilje. De som «eier» utstyret må være villig til å dele utstyr, og de som får låne utstyr må vise ansvar med å lære seg å håndtere utstyret korrekt, bruke loggbok og om nødvendig skyte til med egne midler om oppgradering og reparasjon er nødvendig.

Utstyrsønsker kan meldes inn kontinuerlig og vil bli behandlet i den utvidede ledergruppen.

God helg.

Eystein Husebye