Invitasjon til 3-dagers strålevernkurs 13.-15. oktober 2015

HMS-seksjonen ved HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen inviterer til 3-dagers kurs i strålevern. 

Målgruppe

  • Lokale strålevernkoordinatorer. For de strålevernkoordinatorer som ikke har 3-dagers kurs fra før er kurset obligatorisk.
  • Ansatte og Phd- og masterstudenter som bruker ioniserende strålekilder i sitt arbeid, eller skal ta ioniserende strålekilder i bruk.
  • Ansatte som har fulgt kurset tidligere, men ønsker oppfriskning.

For ansatte og Phd- og masterstudenter som bare sporadisk bruker ioniserende strålekilder, henvises det til dagskurs i strålevern som tilbys i 2016.

Kursinnhold
3-dagers kurs i strålevern redegjør for myndighetskrav, interne regler og ansvarsforhold, og er i samsvar med kompetansekrav for brukere av ulike strålekilder og lokale strålevernkoordinatorer ved UiB. Deltakerne vil få kunnskap om sentrale begrep og prinsipp innen strålevern, som stråledoser, prinsipp for reduksjon av bestråling, risikoforhold, bruk av måle- og verneutstyr mv. Kurset foreleses på norsk og avsluttes med kursprøve.

Påmelding
For mer informasjon om kurset og elektronisk påmelding vises det til HMS-portalen, under HMS-kompetanse: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74337/str%c3%a5levernkurs.

Påmeldingsfrist er 1. oktober 2015.

Spørsmål rettes til HMS-seksjonen: post@hms.uib.no/ 55 58 20 54.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *