Sidegjøremål

Per BakkeUniversitetsledelsen har nylig gjennomført en internrevisjon vedrørende sidegjøremål og roller i næringslivet. Tre institutt ved UiB har vært gjennomgått, inkludert K2. Hos oss ble et utvalg på 70 ansatte plukket ut. Deres oppførte sidegjøremål ble sammenholdt med opplysninger i Proff forvalt som driver med kreditt og regnskapsinformasjon for næringslivet. Av de 70 personene var 20 registrert i Proff forvalt med roller som ikke var registrert som sidegjøremål hos UiB. Eksempler som ikke var registrert var innehaver av enkeltmannsforetak (n=8), roller i bæringslivet av type styremedlem sameie, borettslag, idrettslag (n=8), verv i aksjeselskap (n=5).

Universitetsledelsen og fakultetsledelsen ser alvorlig på manglende registrering av sidegjøremål. Det er den enkelte ansattes ansvar å registrere sine sidegjøremål. K2 er et av de største instituttene ved UiB og blir trukket frem i mange sammenhenger. VI ønsker at det skal være i en positiv vinkling. Da må vi holde orden i eget regnskap, inkludert sidegjøremål.

På onsdag ble det sendt ut en mail til alle om at de må sjekke sine sidegjøremål og eventuelt registrere det som måtte mangle. Det er der anført hva som skal registreres. Hvis noen skulle lure på noe eller ha problemer med registreringen, ta kontakt slik det er anført i mailen.

Jeg forventer at alle ordner dette nå!

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *