Månedlige arkiver: august 2015

“Jeg er allergisk for alt som kalles obligatorisk!”

Jone Trovik, portrett til disputasUttalelsen kom fra en for øvrig sindig professorkollega da jeg diskuterte det forestående EUU seminaret (eller undervisningsdagene for vitenskapelig ansatte K1 og K2). Noten i K2Nytt 34 lød nemlig «Dagene er obligatoriske for lærere i hovedstillinger».

Forskning (vinne ny kunnskap) vektes selvfølgelig høyt i vårt universitetsmiljø og meritter måles med publikasjonspoeng, avlagte PhD grader og forskninsgpriser. Men kunnskap må formidles (undervises) og universitetet som det høyeste nivå utdanningsinstitusjon har et særlig ansvar for å gi oppdatert faglig men også pedagogisk god undervisning! Fagligheten vet vi settes høyt men hva med undervisningsmetoder? Har vi (du…) noe å lære?

På det kommende seminar (programpåmelding) får vi første dag (1.10 kl 9-12) gjennomgang av den nye studieplan for medisin. Første kull har allerede startet i høst og de skal tidlig hospitere på de kliniske avdelinger så vi møter dem snart. Selve undervisningsopplegget skal omfordeles i og mellom semestre, hva får det av betydning for din undervisning? Kliniske prosedyrer/ferdighetstrening, hvordan formidle og evaluere det? Desentral undervisning (ved Haugesund, Førde og SUS), hvem har ansvar for hva?

Dagens studenter er høyteknologisk kompetente og kontinuerlig online. Kan vi utnytte det til å forbedre vår undervisning? Andre dag (14.10) får vi del i erfaring med E-læring fra de andre tre universitetene. Canvas er det nye E-læringssystemet UiB skal benytte og Inspera vår nye digitale eksamensplattform.

For å motvirke allergia obligatoria  så avslutter vi dermed med følgende omformulerte oppfordring til alle med undervisningsforpliktelser: KOM OG LA DEG BLI INSPIRERT!

Jone Trovik

Call for Abstracts for 1:st International Conference on Pharmaceutical Bioinformatics, Pattaya, Thailand, January 24-26, 2016

Dear Colleague,

On behalf of the ICPB2016 organizing committee we would like to invite you to submit an Abstract for Oral or Poster Presentation at the 1:st International Conference on Pharmaceutical Bioinformatics to be held in Pattaya, Thailand, during January 24-26, 2016. Les videre

Vel overstått sommer!

Per BakkeVel overstått sommer! Jeg håper folk har fått anledning til å lade batteriene og er klare til ny frisk i høst. Siden sist har instituttet fått ny administrasjonssjef, Julie Stavnes. Hun kommer fra oljeindustrien, og vil kunne se på instituttadministrasjonen med friske øyne. En nærmere presentasjon av henne finnes annet sted i dette nummer. Eva Gerdts har gitt seg som studieleder etter en kjempeinnsats over flere år, og erstattes av Jone Trovik fra gyn/obs miljøet.

I høst er det flere viktige saker for instituttet. Den nåværende strategiplanen for K2 utløper i år. Vi må evaluere i hvor stor grad vi har nådd de målene vi satte og ikke minst utarbeide en ny. K2- organisasjonen vil bli justert. Implementeringen av den nye studieplanen i medisin skal gjennomføres. Satsingen på søknader til eksterne prosjekter må stimuleres. Ikke minst er den stramme økonomien et tema. Der kan jeg melde at K2-økonomien er i bedring. Disse og flere saker kommer jeg tilbake til etter hvert.
Per

K2 med artikkel i NEJM

Simon E. Nitter DankelSimon Dankel (bildet), Christine Haugen, Gunnar Mellgren og andre ved K2/Hormonlaboratoriet har delteke i ein studie som vart publisert i New England Journal of Medicine onsdag kveld.
Studien beskriv korleis ein vanleg genetisk fedme-variant i FTO-genområdet endrar energiforbruket direkte i feittceller, og kva genar og protein som er involvert i denne nye mekanismen. Med FTO-varianten som eksempel, presenterer studien nye omfattande strategiar for å utforske og forstå mekanismane rundt regulatoriske genetiske variantar i ikkje-kodande DNA, som gir håp om å finne ei rekke nye mål for persontilpassa behandling av vanlege sjukdomar i tiåra som kjem.

Foto: Jørgen Barth

Lærlinger i ekspedisjonen

Ingvild redigertK2 administrasjonen har fått ny lærling!  Ingvild Lekven Jonsvoll overtar stafettpinnen etter Klaus og Lars i ekspedisjonen i Laboratoriebygget. Vi ønsker Ingvild hjertelig velkommen.

Samtidig gratulerer vi Klaus og Lars med bestått fagprøve i kontorfaget i dag.  Lykke til videre på studier og folkehøyskole og tusen takk for flott innsats og utsøkt service.Lars og Klaus redigert

Disputas Uke 35

Hege ClemmHege Synnøve Havstad Clemm disputerer for Ph.d. graden Fredag 28. August 2015
Prøveforelesning:  Fredag 28. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Barn med astma bronkiale – utfordringer i idrett og kroppsøving”
Sted: Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 28. August 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Exercise capacity after extremely preterm birth. Development from childhood to adulthood”
1. Opponent: Professor Kai-Håkon Carlsen, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Sigurd Loe Steinshamn, NTNU, Trondheim

Pressemelding

Disputas Uke 35

OterhalsKjersti Oterhals disputerer for Ph.d. graden Torsdag 27. August 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 27. August 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Brukermedvirkning som strategi for å bedre utkommet ved hjertekirurgi”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 27. August 2015, kl.12:30
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Patient-reported outcomes in patients with aortic stenosis with and without aortic valve replacement”
1. Opponent:Professor Eva Brink, Institutionen för omvårdnad, hålsa och kultur, Högskolan Väst, Sverige
2. Opponent :Professor Rolf Busund, Norges arktiske universitet, Tromsø

Pressemelding