Månedlige arkiver: mai 2015

Ny redaktør i K2Nytt

Jeg heter Elin Netland Opheim, og overtar denne uken som redaktør i K2Nytt.  Jeg har vært stipendiat ved K2 siden mars 2013, og jobber med prosjektet “Monitoring of thromboelastography, platelet function and platelet recovery in hemato-oncologic patients with thrombocytopenia”. Jeg har arbeidsplass ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i laboratoriebygget, og kan ellers nås på e-post elin.opheim@uib.no.eno4

Arealer

Eystein 2Ledelsen setter nå nok en gang fokus på arealutnyttelse i laboratoriebygget. Bakgrunnen er at nye grupper ønsker å få plass her samt at totalkostnadsmodellen (TDI) som nå er innført i høyskole- og universitetssektoren krever synliggjøring av alle prosjektkostnader, inkludert areal.

Ennå er det tilstrekkelig med arealer i labbygget, men de utnyttes ikke like godt alle steder. Fremover må vi finne ordninger som øker utnyttelsen og fleksibiliteten i arealbruken. Enkle tiltak som å rydde benker som i dag nesten utelukkende brukes som lager for utstyr og kjemikalier er et enkelt tiltak. En gjennomgang av logbøker viser at det finnes utstyr på huset som ikke har vært i bruk de siste 10 år – da er museet et bedre lagersted. Flere grupper må også kunne samarbeide om å bruke de samme arealene. Utviklingen i laboratorieforskningen går mot at mer av forkningen skjer i spesiallaboratorier og på teknologiplatformer – behov for vanlige labbenker er ikke like stor som før.

For å få til en bedre utnyttelse må vi bort fra tradisjonell revirtenkning. På en eller annen måte må det dokumenteres at man har aktive prosjekter og et reelt behov for å få laboratorieareal – en professorstilling i seg selv er ikke nok. Vi må også passe på at arealbruken synliggjøres i prosjektsøknader som en direkte utgift slik at også disse kan bli dekket av prosjektmidler.

For å bruke et litt slitent Støre-uttrykk: «Dette er krevende prosesser» – men jeg håper alle er enig i at guleroten smaker bedre enn pisken og at vi i felleskap finner gode løsninger

Med håp om gode samboerskap og naborelasjoner i framtiden

Eystein

Svindelforsøk ved UiB

username-pwdUiB blir stadig utsatt for svindelforsøk via epost. Vi har erfaring med at ansatte har oppgitt passord og brukernavn til utenforstående. Dette er alvorlige sikkerhetsbrudd som kan utsette UiBs dataressurser for misbruk.

Vi minner derfor på at passord og brukernavn aldri må oppgis til uvedkommende.

 

Norm for informasjonssikkerhet

Elektronisk behandling av opplysninger gir muligheter, men skaper også utfordringer for informasjonssikkerheten ved UiB. Helsedirektoratet har de siste årene utarbeidet en norm for informasjonssikkerhet. Siste oppdatering ble gjort februar 2015.

Vi synes dere bør kjenne til denne normen. Formålet med normen er å bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet i helsesektoren. Normen er også ment å være et hjelpemiddel i den enkelte virksomhets arbeid med informasjonssikkerhet.

Link til norm.

 

Kommunikasjonsfrukost; Forskare i sosiale medium

WEB«Eg tvitrar, altså er eg»: Forskarar i sosiale medium 

Er sosiale medium mer enn selfies og kattevideoer? Kan forskning formidles på 140 teikn?
Kommunikasjonsavdelingen inviterer alle tilsatte til kommunikasjonsfrokost 13. mai, med sosiale medium på menyen. Hør om andre forskere sine egne erfaringer og få gode tips og råd underveis. Gratis adgang!

Tid: Onsdag 13. mai, kl. 08:00 til 10:00
Stad: Egget, Studentsenteret

Påmeldingsfrist: Mandag 11. mai

Mer informasjon og påmeldingsskjema 

Møter/seminarer

Meetings/workshops/conferences

1. DIA 27th Annual Euro meetingDevelopment, Innovation, Access and Patient Safety. Issues across the entire drug development value chain. 13-15 April 2015, Paris, France. 

2. Driving forces behind research and innovation. The Focus on Business Seminar 2015: From curiosity to success. Oslo, 21 April

3. BIO-NANO match-making seminar for new joint Call on industry-relevant research in autumn 2015 (NANO2021 and BIONÆR). Oslo, 21 April 

4. Hvordan bli professor i Norge? Information and discussion about the path to professorship. Oslo, 27 April

NY5.10th NRI-Conference: Nordic Cooperation for Future Health and Challanges. Bergen, 4-5 May.

6. Preannouncement: European IPR Helpdesk seminar “From Invention to Innovation” – Strategies for the Successful Exploitation. 12 – 13 May 2015, Bergen. More info comes here.

7. 2nd EATRIS conference: Building Bridges in Translational Medicine.
Amsterdam, 27-28 May 2015

8. Conference EnGendering excellence. Gender is a cross-cutting issue in Horizon 2020. Distinguished international researchers will present why sex/gender analysis is crucial for the quality of their research. RCN, Oslo, 4-5 June 2015

9. EuroNanoForum 2015: the largest European conference on nanotechnologies in the industrial environment offers excellent opportunities to find research and business contacts. Riga, 10-12 June 2015

10. 4th World Congress of Clinical Safety (4WCCS). Clinical Management and Governance for Healthcare Risk and Crisis. Vienna, Austria. 28 – 30 September 2015

Disputas Uke 20

MM_D610_7747Solbjørg Makalani Myrtveit disputerer for Ph.d. graden Onsdag 13. mai 2015
Prøveforelesning:  Onsdag 13. mai 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Chronic whiplash – an update on possible pathophysiological and psychological mechanisms”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Onsdag 13. mai 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Risk factors for development and maintenance of chronic whiplash”
1. Opponent: Professor Trudie Chalder, King’s College, London
2. Opponent : Seniorforsker Ragnhild Elise Ørstavik, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 Pressemelding