Leserinnlegg 1

Fra Professor Karl-Henning Kalland 22. Mai

Det er lett å forstå problemet for instituttet, sjølv om forskningsprosjekta også er instituttets viktigaste oppgåve…

Det må jobbast parallelt med:
1. Initiativ gjennom dekanat mot rektoratet for å få gjennomslag for at laboratorieforskning/eksperimentell forskning har heilt andre ressurskrav enn humanoria/samfunnsvitenskap/enkelte kliniske prosjekt. Rektorata må arbeide inn mot Kunnskapsdepartementet for forståing og kompensasjon. Hovudargumentet er at det er i denne forskninga det største framtidige innovasjonspotensialet ligg, og at dette er essensielt for nasjonens framtidige behov.

2. Parallelt, men litt underordna, må det også arbeidast med forståing for at eksterne donasjonar/legatmidlar etc. må medbringe eit visst dekningsbidrag.

Ikkje enkelt, men kva skal vi med eit institutt om det ikkje produserer forskning og innovasjon..catch22?

Med ønske om ei god helg,
Karl-Henning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *