Daglige arkiver: 19. mai 2015

Disputas uke 22

Bente FriskBente Frisk disputerer for Ph.d. graden Tirsdag 26. mai 2015
Prøveforelesning:  Tirsdag 26. mai 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The current status of rehabilitation of chronic obstructive  pulmonary disease”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Tirsdag 26. mai 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Exercise capacity and breathing pattern in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Predictors and longitudinal changes”
1. Opponent: Professor Rik Gosselink, Studentenbeleid-Rectoraat, Leuven, Belgium
2. Opponent :Professor Pierantonio Laveneziana, Sorbonne Universités, Paris, France
 
Pressemelding