Månedlige arkiver: juni 2015

God Sommer!

DPer Bakkeet stunder mot sommer og dette blir siste K2Nytt før ferien. Det har vært et hektisk halv-år. På forskningsfronten skal det trekkes frem at K2 siden 2014 er det instituttet på UìB med flest EU- søknader, 24 i tallet, hvorav 5 hittil har fått tilslag og 1 av dem er et koordinatorprosjekt, det eneste på UiB. Fortsatt avventer vi resultatet på 11 av søknadene Det viser at det nytter å søke EU.

På undervisningssiden har arbeidet med ny studieplan i medisin vært sentralt. Her er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Det skal også nevnes at farmasistudiet har jobbet med å få på plass undervisning i galenisk farmasi, som starter til høsten.

Økonomisk er det stramt, men vi holder budsjettet og det er en realistisk plan om å betale ned gjelden vår på ca kr 3 millioner i løpet av noen år.

Stikkord for viktige saker til høsten er ny organisering av K2, arbeid med ny strategi for instituttet, samt ikke minst den nye studieplan i tillegg til fokus på eksterne forskningsmidler. Men nå er det en velfortjent ferie om hjørnet. Takk for innsatsen alle sammen og God Sommer!

Per    

Disputas Uke 26

Catalin KoroCatalin Koro disputerer for Ph.d. graden Torsdag 25. juni 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 25. Juni 2015, kl.14.15
Oppgitt emne: “Autoimmune diseases and novel immunotherapy”
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 26. Juni 2015, kl.09.15
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Carbamylation as a modulator of the immune response”
1. Opponent: Associate Professor Tulay Lindberg, Karolinska Universitetet, Huddinge, Sverige
2. Opponent : Posdoctor Tomasz Kantyka, Jagiellonian Univerity, Krakow, Polen

Pressemelding

 

Undervisningsdagen

Per BakkeI år vil undervisningsdagen arrangeres sammen med K1. Den vil bli delt i to halve dager, frem til lunsj den 1/10 og 14/10. Dette fordi den skal tilpasses både K1 og K2 sitt program samt at det den 14/10 kommer folk fra de andre medisinske skolene i Norge for å informere om hvordan man der kjører E-læring. Digital eksamen kommer til å bli innført og hvordan skal vi håndtere det? Et annet hovedfokus i programmet er den nye studieplanen i medisin som vil affisere alle lærerne på instituttet. Et av flere sentrale tema i den nye planen er hvilke ferdighetskrav vi skal stille til studentene og ikke minst hvordan vi skal håndheve dem. Her er mye å snakke om. Takk til komiteen som fra K2 sin side har bestått av Harald Wiker og Torbjørn Jonung. De har satt opp et meget aktuelt program.

Deltakelse er obligatorisk for lærere i hovedstilling. Sett av tidspunktene allerede nå!

Per

 

Warning !! Info om oppstart.

Advarsel skiltMandag 15. juni starter Bolseth glass jobben med utskifting av vinduer i 9., 8. og 7. etasje: De starter med den halvdelen av fasaden som er på Vivarie-siden av bygget !!!!!!  
De vil starte arbeidet fra riggområdet («oppe-  bak vivariet»), og starter først med demontering av samtlige SHED- gardiner (de utvendige grå) i denne halvdelen av 7., 8. og 9. etasje !! I praksis vil det si at dere kommer til å få litt problemer dersom solen (mot formodning) skulle «dukke opp» i kommende 14.-dagers periode. Da har dere ingen annen solskjerming i de tre etasjene enn eventuelle «løse innvendige» persienner.
Selve glassutskiftingen begynner rundt 18.06. i samme område, og vil ta vel èn uke. Deretter blir SHED-gardinene remontert, og man fortsetter på neste halvdel av bygget i 7., 8., og 9. etasje med samme fremgangsmåte.
Ved utskiftning blir hele vinduene løftet ut, og kontorene blir helt åpne en stund.Dette medfører at alle må rydde vekk ting som står i vinduspostene. Løse papirer i hyller og på kontorpulter må også ryddes vekk, slik at disse ikke blåser vekk når vinduene fjernes.
Kontaktpersoner ved UiB er Irene Hjelmaas eller Siv Eggereide.

Disputas Uke 25

lauvsnesMaria Boge Lauvsnes disputerer for Ph.d. graden Torsdag 18. juni 2015
Prøveforelesning:  Torsdag 18. Juni 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “The role of auto-antibodies as disease markes and pathogenic factors in diseases of the central nervous system”
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Disputas: Torsdag 18. Juni 2015, kl.10.30
Sted: Aula 2 etg. Sydbygg, Stavanger Universitetssykehus
Avhandlingstittel: “Cognitive dysfunction in autoimmune diseases”
1. Opponent: Professor Ingrid Agartz, Universitetet i Oslo
2. Opponent : Professor Trygve Holmøy, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Dyrk begeistring og hverandre

SMEtter snart to og et halvt år på K2 har jeg lært å kjenne bare flinke og dedikerte mennesker, enten de har vært stipendiater, postdoker, forskere, teknikere, administrative eller professorer.

Det er SÅ mye kompetanse som holder til under klinisk institutt 2, (blir aldri helt familiær med det navnet). Vi har god infrastruktur, og det er planer for at alle fagmiljøene skal inn i nye bygg etter hvert.

Med de gode rammebetingelsene har det vært inspirerende å se de første resultatene av K2 sin struktur. En måleparameter det særlig har vær interessant å følge, er økning av tilslag på søknader. Vi trodde at vi var ambisiøse den gangen vi satte oss som mål å øke bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) med 30 %. Vi gjorde våre egne tall til skamme. Når vi hadde opptelling i vinter viste den en økning på over 45 % på BOA- inntektene. Dette viser at det er veldig mange flinke folk på K2, som hevder seg i kvalitativ og internasjonal konkurranse.

Jeg synes det er litt trist når det er en stor diskusjon om dekningsbidrag eller ikke som blir fokus, når vi egentlig bør feire at vi viser gode resultat som fremmer god forskning. Dekningsbidrag er politisk styrt, og en viktig del av inntektene som betaler bl.a. lønn til de faste stillingene på UiB. Det er lite instituttledelsen kan gjøre annet enn å argumentere for full finansiering i de sentrale fora som finnes.

Også innen undervisning har K2 markert seg med prestisjetunge priser, og vi har dedikerte undervisere strategisk plassert i de nye semesterstyrene, som er viktige premissleverandører for fremtidens medisinerutdanning.

Vi gjør hverandre gode, og jeg tenker at vi alle kan bli flinkere til å «heie på hverandre». Skryt fra sine egne er den beste ros som en kan få, og en begeistret gjeng som støtter hverandre er bra for arbeidsmiljøet. Det er mye morsommere å jobbe når man drar inn godt humør på arbeidsplassen! Det er også viktig å ta vare på kollegaen når ting ikke går etter planen. Det å motivere hverandre i de tilfellene en får avslag, er veldig viktig. Alle forskere har fått avslag mange ganger, men det å gi kommende generasjon backing og selvtillit på at en ikke må gi seg, er noe av den viktigste investering vi kan gjøre for K2 sin fremtid.

Et håp jeg virkelig har for K2 de neste årene, er at dere klarer å rekruttere flere av de flinke kvinnene. Kvinneandelen på de faste vitenskapelige stillingene er alt for lav i dag, få inn flere av de dyktige damene også!

Ønsker dere alle lykke til med spennende prosjekter, og ny studieplan i farmasi og medisin de neste årene. Det har vært en fest å få være en del av K2. Nå går turen videre, og neste stopp er institutt for Biologi. Jeg håper og tror at K2 og Bio har mye, både faglig og administrativt, å samarbeide om de neste årene. Dere er alle velkommen til å besøke meg på Marineholmen.

God helg, så sees vi på UiB!
Gode klemmer fra Synnøve