Daglige arkiver: 7. mai 2015

Disputas Uke 20

MM_D610_7747Solbjørg Makalani Myrtveit disputerer for Ph.d. graden Onsdag 13. mai 2015
Prøveforelesning:  Onsdag 13. mai 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Chronic whiplash – an update on possible pathophysiological and psychological mechanisms”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Onsdag 13. mai 2015, kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingstittel: “Risk factors for development and maintenance of chronic whiplash”
1. Opponent: Professor Trudie Chalder, King’s College, London
2. Opponent : Seniorforsker Ragnhild Elise Ørstavik, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 Pressemelding