Daglige arkiver: 15. mai 2015

Pliktarbeidstid for UiB-stipendiater

Per BakkeSom kjent har UiB-stipendiater et fjerde år hvor de kan bli pålagt pliktarbeid. Denne pliktarbeidstiden disponeres av instituttet og ikke av den enkelte veileder. Dette kommuniseres ut til alle stipendiater og veiledere ved starten av stipendiatperioden. Instituttet bruker pliktarbeidstiden til oppgaver som blant annet K2Nytt-redaktør, websideteknikere, i arbeidsgrupper og undervisning. Det har vært en del spørsmål om hva hvis ikke instituttet har behov for arbeidskraften til stipendiaten? Da er det helt greit at denne brukes til det veileder og stipendiat måtte bli enig om. En oversikt laget av Kristian Jensen viser at mange UiB-stipendiatene bruker i hvert fall deler av pliktarbeidstiden sin til undervisning innen sitt fagområde. Dette gjelder særlig medisinske UiB stipendiater. Dette er selvsagt helt greit.

Per

Ny redaktør i K2Nytt

Jeg heter Elin Netland Opheim, og overtar denne uken som redaktør i K2Nytt.  Jeg har vært stipendiat ved K2 siden mars 2013, og jobber med prosjektet “Monitoring of thromboelastography, platelet function and platelet recovery in hemato-oncologic patients with thrombocytopenia”. Jeg har arbeidsplass ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin i laboratoriebygget, og kan ellers nås på e-post elin.opheim@uib.no.eno4