Daglige arkiver: 18. desember 2014

Møte – Peder Sather Senteret

UiB administrerer nå den norske delen av Peder Sather Senteret. Senteret er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske forskningsinstitusjoner, samt NFR. Den 12. og 13. januar vil senterets Academic Director, Trond Petersen, og Administrative Director, Robert Gleeson, besøke UiB. I den forbindelse inviteres dere til presentasjon av senteret, samt lunsj. Dette er en fin måte å få informasjon om senteret på, samt få knyttet kontakter til eventuelle seinere besøk.

Tidspunkt: 12. januar kl 11-12:30. Sted: Kollegierommet.

Klikk her for mer informasjon om møte og påmelding.
Klikk her for mer informasjon om Peder Sather Center.

Pedagogisk opplæring for gruppeledere høsten 2014

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for Pedagogikk på Det psykologiske fakultet. Sted og tid: VilVite-senteret, Bergen uke 33/35. Påmelding per e-post til Kåre Helleve
For mer Infomasjon