Daglige arkiver: 8. desember 2014

Utlysning av Erasmus Mundus Joint Masters Degrees

Erasmus-plus_logoStudieadministrativ avdeling har lyst ut midler til Erasmus Mundus, Joint Master Degrees (EMJMD), med søknadsfrist 04. mars 2015. Institutter som er interessert i å søke om midler skal søke via fakultetet, som besørger videre søknad til Studieadministrativ avdeling. Eventuelle planer om oppretting (eller nedlegging) av studietilbud må også omtales i instituttenes utdanningsmeldinger. Klikk her for utlysningsbrev med mer informasjon. Klikk her for fullstendig programguide.

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

Cost logo bilde COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa er medlemmer.  En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk.  Det er nå vedtatt å igangsette COST-aksjoner knyttet til COST’s komité «Biomedicine and Molecular Bioscences (BMBS)».  Klikk her for mer informasjon om disse aksjonene.  For mer informasjon om generelle COST-aksjoner, klikk her.  For søknadsskjema klikk her .