Månedlige arkiver: januar 2015

Prinsipper for budsjett 2015.

bilde (1)2014 har vært et krevende og stramt budsjettår. Resultatet ble likevel et regnskap i balanse, noe som var viktig for å synliggjøre god økonomistyring på K2. Vi har ikke økt gjelden i 2014, men vi drar med oss et underskudd fra 2013 på 3.2 mill. Vi må i våre budsjettplaner synliggjøre hvordan vi skal redusere underskuddet.

Budsjettet for 2015 må gå i balanse, og har en del utfordringer som ikke var like tydelige for 2014. Høstens lokale oppgjør med lønnsøkning på 5 % gav økte lønnskostnadene til K2 med 2.6 mill per år.. Vi får en lønns- og priskompensasjon på 3 %, men et rammekutt på 1.6 % bringer kompensasjonen ned til 1,4 %. For å få budsjettet i balanse, må vi videreføre ordningen med teknikerbetaling på 50. 000,- per årsverk. Vi får tildelt til sammen 4 mill til driftsmidler for phd og pos doc. Av de 4. mill, går 2.8 mill med til gjennomføring av 25 planlagte disputaser i 2015 , om lag 500.000 må brukes til å dekke underskudd. Da gjenstår 650.000 til driftsmidler som tilføres til stipendiater og post doc. For å bøte på dette vil vi for 2015 øremerke smådriftsmidlene på 760.000 til denne gruppen. Stipendiater og postdocs fra «fattige» forskningsgrupper vil bli prioritert (utlysning kommer i februar). Når det gjelder ekstern finansiering, er det svært gledelig å registrere at det har vært en økning i BOA (bidrag og oppdragsvirksomhet) på 46 % siden etablering av k2 i 2013.

K2 har således mange «rike» grupper, men instituttet selv har svært lite handlingsrom og driftsmidler å fordele. Slikt sett er det nesten gitt hvordan midlene må fordeles for å få budsjettet i balanse

Budsjettet blir behandlet i instituttrådet 5. februar.

Budsjettet finner du her.

Gode hilsener

 

Eystein Husebye                                                            Synnøve Myhre Instituttleder                                                                   Administrasjonssjef

Nye rutiner ved glemt eller utløpt passord

Fra fredag denne uken (30.1.) blir det noen endringer i rutiner og regler for passord til UiBs systemer. Endringene er et ledd i arbeidet med å lage enklere og mer selvbetjente rutiner samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

1) Alle brukere må fortsatt bytte passord jevnlig, senest etter 13 måneder. Du får varsel på e-post når passordet ditt nærmer seg utløpsdato.

 2) Reglene for hvordan passord kan utformes, er en del forenklet. Klikk her for å lese de nye reglene.

3) Dersom du skulle glemme passordet ditt, eller ikke får byttet det før det løper ut, kan du nå logge inn ved hjelp av ID-porten og sette nytt passord. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester. Du kan benytte MinID, Bank-ID og noen andre identifikasjonsmetoder. Du finner påloggingen ved å gå til sebra og velge “PASSORD – Endre passord”. Klikk her for veiledning i hvordan man bruker den nye funksjonen.

4) Dersom du ikke har mulighet til å logge på med ID-porten (gjelder spesielt utenlandske brukere), kan du kontakte SEBRA-godkjenner ved ditt institutt/avdeling, oppgi mobilnummer, og få godkjenneren til å bestille en engangskode på SMS. Oversikt over hvem som er SEBRA-godkjenner finner du her:

Etter at du har endret passord, blir du bedt om å registrere ditt mobiltelefonnummer. Hvis du gjør dette, kan du selv bestille engangskode på SMS dersom du skulle glemme passordet ditt. Vi anbefaler derfor å gjøre dette!

 Spørsmål om disse endringene og om passord og sikkerhet generelt, kan rettes til IT-avdelingens brukerstøttesenter BRITA på telefon (555) 8 47 00 eller BRITA

IT-Avdelingen

 

 

 

Fra HMS-avdelingen: Eksponeringsregister

UiB er pliktig til å føre register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. Som en modul fra stoffkartoteket ”EcoOnline” er ”EcoExposure” et personregister der man kan registrere enkelteksponering så vel som repeterende eksponeringer.  Informasjonskurs i eksponeringsregisteret holdes 25 mars på HIB og 26 mars i BBygget. Flest mulig oppfordres til å delta, både tekniske, vitenskapelige, stipendiater og studenter som jobber på lab. Påmeldingsfrist 6. februar.
Klikk her for påmelding:
Hanskesikkerhetskurs i BB-bygget 18 februar. Klikk her for informasjon og påmelding:  
Vi oppfordrer alle til å følge med i HMS-portalen. Den blir løpende oppdatert med mye nyttig informasjon

 

 

Ups, we did it again

bilde (1)Ups, we did it again

I september ble det klart at Jan Haavik (Biomedisin) og Stefan Johansson landet UiB sitt første Horizon 2020-prosjekt MiND i Marie Skłodowska-Curie-programmet, under pilaren Excellent Science. Like etterpå fikk Gunnar Mellgren tilslag på en ERA-NET søknad om cancer-preventiv effekt av diabetesmedisiner. Både ERA-NET og IMI er spesifikke programmer med tematisk fokus, komplementær til H2020. Med 2 innvilgete prosjekter ut fra 5 søknader gjorde K2 det svært bra.

Nå har resultatene fra den første utlysningen av forskningsprosjekter i helseprogrammet til Horizon 2020 begynt å tikke inn. Innen pilaren Societal Challenges fikk Helga Salvesen tilslag på prosjektet Female cancer prediction using cervical omics to individualise screening and prevention (FORECEE). Helse Bergen er partner, mens UiB ved K2 er assosiert partner, såkalt 3rd party. Nå i januar ble det klart at Cecilie Svanes tilknyttet Senter for internasjonal helse og samfunnsmedisin, men del av det lungemedisinske forskningsmiljøet, fikk tilslag på et prosjekt om lungehelse på tvers av generasjoner i Europeiske cohorter.

Undertegnede fikk forrige uke tilslag på søknaden ULTRADIAN som koordinator, et prosjekt som skal utvikle dynamisk hormondiagnostikk. Ni av 466 søknader fikk bevilgning, noe som gir en tilslagsprosent på 1.9 %. Hele 138 av 466 prosjekter gikk videre til runde 2. EU-kommisjonen har fått kritikk for at så mange har skrevet fulle søknader all den tid så lite midler var til disposisjon. De har nå hevet terskelen for å komme videre, noe som er bra. En annen grunn til lav tilslagsprosentene (1,9-6,9 %) var at det har blitt sendt uvanlig mange søknader.

Alt i alt har MOFA likevel fått en rimelig bra start på H2020, men flere tildelinger hadde vært ønskelig. Hvordan skal man så lykkes? Suksessfaktorer er å bygge eller delta i gode nettverk med «EU-erfaring», en annen er å involvere industri (SME) i størst mulig grad. K2 prioriterer administrative ressurser til dem som går i gang med søknader og det er også mulig å få posisjoneringsmidler til frikjøp av tid til søknadsskriving, møter og eventuell kjøp av konsulenttjenester.

Lykke til med fremtidige søknader!

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Fungerende instituttstyrer

 

 

Politisk streik 28.01.2015

Det er varslet politisk streik 28.01 kl. 14:00-16:00 mot endringer i Arbeidsmiljøloven.

Av Departementet er virksomhetene blitt pålagt å trekke lønn for arbeidstakere som deltar i streiken.

– Alle arbeidstakere ved UiB som planlegger å forlate arbeidsplassen for å delta i denne streiken, må varsle nærmeste leder og sine tillitsvalgte snarest og senest innen utgangen av fredag 23.01 .
– Nødvendig beredskap må vurderes
– Det vil bli foretatt trekk i lønn for deltakelse i streiken
– Fakulteter og avdelinger sender i etterkant navneliste til Lønnskontoret med kopi til Personal- og organisasjonsavdelingen.

For mer informasjon klikk her.

Disputas Uke 4

de_bortoliAlessandro De Bortoli disputerer for Ph.d. graden fredag 30.januar 2015

Prøveforelesning: Torsdag 29. januar 2015, kl.14:15
Oppgitt emne: “Atrial fibrillation afrter cardic surgery; mechanisms, prevetion, treatment and outcome”
Sted: Aud 2, BB-bygget, Jonas Lies Vei 91

Disputas: Fredag 30. januar 2015, kl.08.15
Sted: Aud 4, BB-bygget, Jonas lies Vei 91
Avhandlingstittel: “improving the procedural saftey and efficacy of radiofrequency chatheter ablation for atrial fibrillation”
1. Opponent: Professor Gûnter Breithardt, Westfalischen  Wilhelms-Universitet
2. Opponent : Professor Pekka Raatikainen, University of Eastern Finland

 Pressemelding

 

Disputas uke 4

Ingrid Kristin Torsvik disputerer for Ph.d. graden fredag 30.januar 2015

Prøveforelesning: Fredag 30. januar 2015, kl.10.15
Oppgitt emne: “Svangerskap etter overvekts kirurgi; risiko for mor og det nyfødte barnet”
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65

Disputas: Fredag 30.januar 2015, kl.12.15
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65 
Avhandlingstittel: “B vitamin and iron status during infancy”
1. Opponent: Professor Olle Hernell, Universitetet i Umeå, Sverige
2. Opponent : Professor Claus Klingenberg, Norges arktiske universitet, Tromsø

Pressemelding

 

 

MIC kurs

MIC vil arrangere et kurs i Multimodal Imaging 16-20 mars, 2015.  Det er begrenset med plasser så det er viktig å melde seg på tidlig.  Klikk her for kursbeskrivelse og lenke til påmelding. Klikk her for fullstendig kursprogram.

Forskningspresentasjoner 2014

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer alle interesserte til å delta på Forskningspresentasjoner 2014 arrangementet som finner sted i uke 5 (26-30 januar). Flere av våre stipendiater vil bidra med både postere og muntlige presentasjoner under arrangementet. Klikk her for ukeprogram. Klikk her for oversikt over posterpresentasjonene. Klikk her for oversikt over muntlige presentasjoner. Klikk her for program i forbindelse med avslutningsseremonien.

 forskerskolen_2

Nye Erasmus utlysninger

Vi vil gjerne informere om at Erasmus har annonsert nye utlysninger innenfor mobilitet. Disse midlene er tilgjengelig for alle ansatte – både tekniske, administrative og vitenskapelige. Mer informasjon om utlysningene finner du under saken “Søknadsfrister”.

 imagesCA73QLJK

Ukens leder

Eva GerdtsBåde UiB sentralt og MOF har stort fokus på bruk av digitale metoder I undervisningsarbeidet. Vi skal ta i bruk e-læringsmetoder og digital eksamen. På K2 sitt eksamens og undervisningsseminar høsten 2014 var blant annet produksjon av egne videosnutter og digitale forelesninger oppe som tema. I ettertid har mange av oss oppdaget at vår MOF arbeidsplass er utstyrt med PC uten verken kamera, mikrofon eller høyttalere. For å bøte på dette, har MOF nå utstyrt veilederkontoret i Armauer Hansens Hus med egnet PC med programvaren Techsmith/Camtasia Relay som brukes for å gjøre skjermopptak. Dette er tilgjengelig for alle undervisere. Ta kontakt med Eirik Dalheim ved MOF dersom du ønsker å bruke utstyret til å lage undervisningsfiler.

UiB har, sammen med UiO og UiA, besluttet å gå til anskaffelse av eksamenssystemet «Inspera Assessment», som skal benyttes til avvikling av digitale eksamener. I tillegg til tradisjonell essayskriving har dette systemet også støtte for multiple choice og andre typer oppgaver. Programmet kan også brukes til automatisk sensur av slike oppgaver. På programutvalgsseminaret i februar vil digital eksamen være ett av temaene, og egne kurs vil bli avholdt for emneansvarlige som ønsker å ta bruk digital eksamen. Er du emneansvarlig og ønsker å ta ibruk digital eksamen i vårsemesteret 2015, så meld fra til din kontaktperson ved studieadministrasjonen innen 20.01.15.

 

 

Informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjekt

Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

 Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om de første rapportene fra arbeidsgruppene i organisasjonsutviklingsprosjektet.

Møtet finner sted i Egget på Studentsenteret, mandag 26.januar klokken 13.00 – 16.00.

 I møtet vil lederne for de seks første delprosjektene presentere arbeidsgruppenes anbefalinger og det blir anledning til å stille spørsmål. Et mer detaljert program bli lagt ut på prosjektets nettsider før møtet.

Vi serverer en enkel lunsj ved inngangen til auditoriet. Av den grunn ber vi om at ansatte som ønsker å delta registrerer sin påmelding innen 22. januar.

Benytt følgende lenke for påmelding.

Informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter finnes på prosjektets nettsider