Daglige arkiver: 19. desember 2014

Ved årets slutt

Eystein 2

I denne siste lederen i 2014 vil jeg og resten av ledelsen på K2 takke for innsatsen i 2014. Det har vært jobbet godt med undervisning, forskning, forskerutdanning og HMS. Administrasjonen har gjort en stor jobb med å systematisere og forenkle søknadsprosesser og ansettelser.

Budsjettet for 2015 er nå vedtatt i Fakultetsstyret. Slik det ser ut nå må vi dessverre ta et skikkelig jafs av stipendiater og postdoc’ers driftsmidler for å dekke det 3 millioner store underskuddet på K2 sitt budsjett; dette må til for å levere det i balanse. Dette er noe vi gjør med den ytterste motvilje! For at det likevel skal bli noe til hver stipendiat er det mulig at noe av driftsmidlene som vi normalt holder tilbake for å dekke disputasutgifter føres ut til forskningsgruppene, men da må gruppene også ta regningen. En annen viktig endring er at fakultetet fra neste år bare dekker 70 % av manglende dekningsbidrag for prosjekter som kommer utenifra; unntaket er kreftforeningsprosjekter der vi mottar gaveforsterkningsmidler. Dette får ikke tilbakevirkende kraft, men for nye prosjekter må gruppene selv dekke de resterende 30%.

Neste år skal det svært viktige arbeidet med ny studieplan i medisin sluttføres. Høsten 2015 starter man med ny studieplan 1. studieår, høsten 2016 med ny studieplan første, andre og fjerde studieår. Fagområdelederne skal sammen med de emneansvarlige legge den detaljerte timeplanen. Mange store tildelinger som er omtalt tidligere tilsier at forskningsaktiviteten kommer til å være stor i året som kommer. I år blir det totalt 21 disputaser på K2 (dessverre slått av K1 som har 22), men vi har flere nyregistreringer. I året som kommer vil ledelsen jobbe videre med å danne gode møteplasser og øke interaksjonen mellom K2 sine forskningsgrupper. Sist, men ikke minst, ny instituttleder skal ansettes og vedkommende vil helt sikkert sette sitt eget preg på instituttets arbeid.

Nå er det imidlertid snart jul og tid for en pust i bakken når den tid kommer. På vegne av instituttledelsen ønskes alle en God Jul og Godt Nyttår.

Eystein

Instituttleder

god jul