Daglige arkiver: 5. desember 2014

Eksamenstid og førjulsstrid

Eva Gerdts

Da er vi i advent igjen, og mange emner skal ha eksamen før årets høstsemester avsluttes 12.12.14. Det er en travel tid både for studenter, undervisere, sensorer og studieadministrasjonen. I tillegg pågår detaljplanleggingen av ny studieplan for medisin for fullt. Denne var igjen behandlet i fakultetsstyret 26.11.14. Rammer for undervisning og eksamen ble vedtatt. I framtidens medisinerstudium blir det maksimalt 19 timer timeplanfestet undervisning per uke, og eksamen i slutten av hvert semester som tverrfaglig skal teste læringsmålene, og i slutten av 3. og 6. studieår også praktisk stasjonseksamen (OSCE-eksamen). Hvert semester vil få et semesterstyre som har ansvar for undervisning og eksamen, og K2 vil ha ansvar for 3 semesterstyrer, og for avsluttende eksamen 6. studieår. For at semesterstyrene skal få best mulig grunnlag for sitt viktige planarbeid er det nå tid for at fagområdelederne i samråd med emneansvarlige samler underviserne og planlegger når og hvordan undervisningen skal gjennomføres i ny studieplan. En detaljert plan for fordeling av studiepoeng mellom emner i ulike semestre er utgangspunkt for dette viktige arbeidet. Første studieår i ny plan starter høsten 2015, høsten 2016 starter ny studieplan også i 4. studieår. Det blir dermed 4 år overgangsfase med undervisning både etter ny og gammel plan. Jeg vet at flere fagområder er godt i gang, og det er viktig å ferdigstille vår del av undervisningsplanleggingen snarlig. Jeg ber om at dette oversendes studieleder innen 31. januar, 2015. Oppdatert informasjon om studieplanen finner du på http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib

Lykke til med dette viktige arbeidet!

Eva

Horizon 2020 – Spotlight: Scoping papers Work programmes 2016/17

Scoping papers are working documents, sent to the Programme Committee for the Horizon 2020 Specific Programme for discussion in the context of the preparation of the Horizon 2020 Work Programme 2016-2017. As such, information and descriptions of activities indicated in this document may not appear in the adopted Work Programme 2016-2017, and likewise, new elements may be introduced.

The scoping papers released so far set out in more detail the coming main priorities for each part of the Horizon 2020 Work Programme. Member States, European stakeholders and initiatives from society and industry, as well as Horizon 2020 Advisory Groups have been consulted throughout 2014, and their input has been taken into account for strategic programming and drafting the scoping papers. After another round of Advisory Groups consultations on developing the Work Programme contents, the adoption of the Work Programme for 2016-2017 is planned in the third quarter of 2015.

The Horizon 2020 Strategic Programming Document which gives guidance for the development of the Work Programme 2016-2017 defines the key priorities for the framework program 2016/17 and the Focus Areas which are relevant to Pillar 2 (Industrial Leadership) and 3 (Societal Challenges). Compared to the current programme where 12 Focus Areas had been identified, the draft specifies 9 candidate areas whereof 3 are new ones: Internet of Things, Automated road transport and Industry 2020 and Circular Economy. Personalizing health and care which has been a focus area of the last strategic programme, does not longer appear, but will still have its anchoring within the Societal Challenges Pillar as one individual Call on Promoting healthy ageing and personalised healthcare. 5 subareas are specified in the scoping paper on “Health, demographic change and well-being”:

1. Ageing: from early development to the elderly
2. Translational research
3. Population health and health promotion & sustainable health and care systems
4. Infectious diseases
5. ICT for health

The scoping papers are, although they are confidential documents, available at certain websites and through the national Research Councils. You can look at them here.

Oppfølging av HMS-seminaret

Som oppfølging av HMS- seminaret i høst vil vi minne om gjennomføring av medarbeidersamtaler for 2014. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres med nærmeste leder.

Alle i hovedstillinger skal få tilbud om en slik samtale. Teknikere og stipendiater har medarbeidersamtale med sin forskningsgruppeleder. De som ikke har fått et slikt tilbud i 2014 kontakter sin forskningsgruppeleder.

Professorer i hovedstillinger vil få tilbud om medarbeidersamtaler i 2015 når instituttleder er tilsatt.

hms