Daglige arkiver: 9. desember 2014

BFS-tildeling til Stian Knappskog

BFS_primær_firkant_CMYKK2 ønsker å gratulerer forsker Stian Knappskog med tildelingen av rekrutteringsstipendiet fra Bergen forskningsstiftelse (BFS).  Stian forsker på biologiske og genetiske årsaksmekanismer ved kreftutvikling og særlig mekanismene som gjør kreftceller motstandsdyktige mot cellegift.  De siste tre årene har Stian arbeidet ved Mohn Kreftforskningslaboratorium.  For mer informasjon 

Nye rutiner for kandidatnummerering

Fra 1. januar 2015 ender Universitetet i Bergen ordningen for kandidatnummering ved eksamen.  Dette innebærer at studentenes studentnummer ikke lenger skal brukes som kandidatnummer.  I stedet vil kandidatene få et unikt kandidatnummer for hver enkelt eksamen.  Med denne endringen vil UiB få samme praksis som andre universiteter og høgskoler i Norge.  For mer informasjon

Avvikling av undervisningsregnskapet

Det medisinsk-odontologiske fakultet har vedtatt å ikke lenger bruke undervisningsregnskapet som har vært brukt de siste årene.  Bakgrunnen for dette er blant annet tekniske utfordringer ved systemet og at det er krevende å sikre tilstrekkelig datakvalitet.  I stedet for egenregistrering vil fakultetet forsøke å bruke data fra Felles studentsystem (FS) som grunnlag for et undervisningsregnskap.  For mer informasjon