Daglige arkiver: 12. desember 2014

Oppdrift

Eystein HusebyeDet er alltid spenning knyttet til utfallet av søknadsprosessene som avgjøres på høsten. Først fikk 2 av forskerne våre midler fra NovoNordiskfonden og EU (Mellgren ERA-Net, Johansson Marie Curie). Så fikk K2 svært god uttelling på søknadene til Kreftforeningen. Deretter fulgte tildelinger av et BFS-stipend til Stian Knappskog. Denne uken har K2-forskere fått store bevilgninger fra Samarbeidsorganet, både i form av rekrutteringsstillinger og flerårlige prosjekter. Vi har også fått god uttelling på NFR-søknadene med 2 nye prosjekter innenfor Fri prosjektstøtte (Njølstad, Gjertsen), et Unge forskertalenter prosjekt (Bryceson) og et mobilitetsstipend (Reksten). Til sammen utgjør disse 28 millioner på 3 år. Til slutt kom meldingen i går om at 2 av de 3 frie stipendiatstillingene i UiB sin utlysning gikk til K2 i konkurranse med et 60-talls søkere. I tillegg fikk flere K2-ansatte tilslag på midler til strategiske satsninger utlyst av Samarbeidsorganet. Selv om disse midlene vil bli lagt på sykehusavdelingene vil det bety nye ressurser inn til K2 sine forskningsgrupper.

Gratulerer, alle dere som har fått midler, dette er storartet!. I samme åndedrag vil jeg også rette en stor takk til den eksellente jobben administrasjonen har gjort i søknadsprosessene; Corina Guder og Sumathi Subramaniam har vært til uvurderlig hjelp for mange med søknadsskriving, Siv Eggereide og medarbeidere har gitt enestående hjelp med budsjetter og resten av administrasjonen har sørget for god organisering og ekspedering, ofte med korte tidsfrister.

Til dere som søkte, men ikke fikk – send en bedre søknad neste år. Til dere som ikke søkte – søk neste gang!

Til slutt er det verdt å trekke fram at NFR og EU-tildelingene er spesielt viktige, ikke bare for forskerne som får tildelt midlene i hard konkurranse på nasjonalt og internasjonalt nivå, men også for instituttets økonomi, da disse prosjektene er fullfinansiert.. Dermed ser det ikke like mørkt ut for neste års budsjett som skal behandles og vedtas i Fakultetsstyret 17. desember. Det får vi bekymre oss om neste uke – denne uken velger jeg å smile fornøyd.

Med ønske om en rolig helg,

Eystein

Instituttleder

Post, transport og campusbuss – julen 2014

campusbussen_2P.g.a ferieavvikling vil postutkjøringen kun bli gjennomført 1 gang pr driftsdøgn i romjulen. Dette skjer i perioden 22.12 .2014 – 02.01.2015.   I samme tidsrom vil cambuspussen ikke kjøre. Videre vil Materiell og transport avvikle juleferie og er stengt i hele romjulen. Ingen transport vil derfor gjennomføres i perioden 22.12.2014 – 02.01.2015. For mer informasjon

Kurs i Kjemikalieregisteret (ECOonline)

Kurset gir en innføring i bruk av ECOonline, det elektroniske kjemikalieregisteret til UiB.

Målgruppe Ansatte som er ansvarlige for å legge inn kjemikalier i kjemikalieregisteret ECOonline.

Kursinnhold Ved UiB skal bruk, forbruk og lagring av alle kjemiske- og biologiske faktorer risikovurderes i kjemikalieregisteret ECOonline, UiBs elektroniske stoffkartotek.

Kurset “Kjemikalieregisteret (ECOonline)» gir en innføring i bruk av ECOonline. Deltakerne blir kjent med stoffkartoteket, de lærer å opprette bruker og lokasjon, samt å legge inn datablad i databasen. Opplæringen foregår på PC-stue.

Tidspunkt: Onsdag 28 januar, kl. 09.00-11.00

Sted: Stein Rokkans hus

Elektronisk påmelding innen 15 desember via denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=402095

kjemiklare

Erasmus+ møter

Alle som er interesserte i at det blir opprettet Erasmusavtaler med partneruniversitet i USA og Canada (region 13/1) eller Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, Korea, Singapore, Taiwan og Brunei (region 13/2), inviteres til å være med på møte fredag 19. desember kl. 9:30 i seminarrom E på Studentsenteret. Alle som er interesserte i at det blir opprettet Erasmusavtaler med partneruniversitet i Region6 DCI Asia (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam) inviteres til å være med på møte fredag 19. desember kl. 13:00-14:30. Møterom 7060 Nygårdsgt. 5.

Erasmus-plus_logo

Institutt eller fakultet som er interessert i Erasmusavtaler med disse landene, men som ikke har mulighet til å komme på møtet, kan melde tilbake til  Kristin Sogedal