Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2024. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Av grunner som er diskutert på vårt seminar, FORUM og Faculty Lunch, har K2 dessverre et underskudd som gjør driften krevende. Det er viktig at vi står sammen i dette, slik at vi kan komme oss gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og nye ideer skapes.

Den største delen av budsjettet går til å lønne alle de flinke folkene på instituttet, så fakultetets innføring av stillingsstopp på K2 er dessverre en viktig del av løsningen. Det som er trasig, er at dette rammer tilfeldig ved avganger/oppsigelser. Med høye utgifter til leie av areal, er det å sitte litt tettere og arbeide med litt mindre laboratorieplass en stor mulighet K2 har til å øke overføringene fra fakultetet mer flere millioner kroner. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *