Stikkordarkiv: 25/2016

God sommer

sommer4Dette er det siste nummeret av K2Nytt før sommeren og det er naturlig å ta en liten oppsummering på det første halvåret av 2016. Det har vært preget av både opp- og ned-turer. Den desidert største nedturen var Helga Salvesens død i januar. Helga var en ener på mange måter og hennes bortgang rørte oss alle. Å ta vare på hverandre i hverdagen er den beste måten å hedre henne på.

Det har vært mange oppturer dette halvåret. Hva som er viktigst, avhenger av hvem du spør. Stian Knappskog vil kanskje svare at han fikk Søren Falk sin pris for yngre forskere. Torbjørn Jonung vil kanskje si at han mottok undervisningsprisen, mens Eystein Husebye at EU prosjektet hvor han er koordinator, går på skinner. Siv som har oversikt over økonomien vil kanskje svare at K2 budsjettet er i balanse. For egen del vil jeg anføre at vi fått på plass en ny strategiplan for instituttet med klare mål og tiltak. Den vil vi komme tilbake til over sommeren.

Uansett, det går mot sommer og det gjelder å lade batteriene og innse at livet er mer enn jobb og K2

God Sommer!
Per

 

Håndklær til bruk for ansatte i Laboratoriebygget

Det er nå tilgjengelig håndklær i dusjrom/garderober for ansatte som ønsker å dusje ved ankomst til jobb.
Håndklærne ligger på hylle i dusjrommet. Det er viktig at de etter bruk blir kastet i tøysekk på stativ inne i dusjrommet.
NB! SYKEHUSKLÆR SKAL IKKE KASTES I DISSE TØYSEKKENE.
Vi vet at mange av våre ansatte sykler eller løper til jobb, og det er derfor hyggelig å kunne tilby dette tiltaket.
Det er foreløpig en prøveordning.

 

Skriv så du blir lest! Skrivekurs for UiB forskere

BlyantDet inviteres til nytt skrivekurs 21. september, for forskere som vil skrive treffsikre kronikker, blogginnlegg og andre populærvitenskapelige tekster

Alle forskere ved UiB, inkludert stipendiater, er velkommen til å søke plass på dette kurset.

Denne gangen prioriteres deltakere som er tilknyttet prosjekter og sentre med ekstern finansiering, for eksempel fra EUs forskningsprogrammer, Forskningsrådet, Bergen forskningsstiftelse og lignende.

Søknadsfrist 31. august.
Mer informasjon og påmeldingskjema på ansattsidene:
http://www.uib.no/foransatte/99055/skriv-s%C3%A5-du-blir-lest

 

Forskningskonferansen 2016

Helse Vests årlige forskingskonferanse blir arrangert torsdag 27. og fredag 28. oktober 2016 i Os, utenfor Bergen (Solstrand Hotel & Bad). Arrangør er Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Målgruppe for konferansen er m.a. styremedlemmer, ledere, forskere og brukere.

Frist for påmelding 31. august 2016

For program og påmelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til irene.hjelmaas@uib.no

Antipsychotic Drugs and Risk of Hip Fracture in People Aged 60 and Older in Norway.Bakken MS, Schjøtt J, Engeland A, Engesaeter LB, Ruths S.J Am Geriatr Soc. 2016 Jun;64(6):1203-9.

A new, simple and robust radioligand binding method used to determine kinetic off-rate constants for unlabeled ligands. Application at α<sub>2A</sub>- and α<sub>2C</sub>-adrenoceptors.
Uhlén S, Schiöth HB, Jahnsen JA.Eur J Pharmacol. 2016 Jun 15. pii: S0014-2999(16)30382-X.

Giardia lamblia – pathogen or commensal?
Hanevik K.Clin Infect Dis. 2016 Jun 16.

Metagenomic Analysis of Cerebrospinal Fluid from Patients with Multiple Sclerosis.
Perlejewski K, Bukowska-Ośko I, Nakamura S, Motooka D, Stokowy T, Płoski R, Rydzanicz M, Zakrzewska-Pniewska B, Podlecka-Piętowska A, Nojszewska M, Gogol A, Caraballo Cortés K, Demkow U, Stępień A, Laskus T, Radkowski M.Adv Exp Med Biol. 2016 Jun 17.

Legemiddelbruk hos blodgivere.
Berg JA, Schjøtt J.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 May 3;136(8):718-20.