Stikkordarkiv: 24/2016

Look to Israel?

Eystein 2For et par uker siden hørte jeg professor Ulf Landegren fra Uppsala Universitet snakke om innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Landegren selv har utviklet en rekke innovative molekylære verktøy til måling av DNA, RNA og proteiner i blod og vev, noe som har resultert i en lang rekke patenter og selskapsdannelser, blant annet Olink (www.olink.com).

Landegren hadde også betraktninger om hvordan myndigheter og universiteter la til rette for innovasjon og presenterte en figur som viser hvordan en rekke land fordeler seg med tanke på andel av brutto nasjonalprodukt brukt på forskning og utvikling i forhold til antall forskere og ingeniører. Figuren er hentet fra en artikkel i Nature Immunology (Kollias  og Lambris, 2015) der Greske forskere påpeker alt som ikke fungerte i Gresk forskningspolitikk. De nevner blant annet politisk styrt forskning uten klar strategi, ingen reell evaluering av pengebruken og når evaluering gjøres får den ikke konsekvenser.
ChartForskning og utvikling (R & D) versus forskere/ingeniører per million. Sirklenes størrelse reflekterer størrelse på beløpene benyttet til R & D.

Ikke helt overaskende er Norge klart dårligst av de nordiske landene når det gjelder pengebruk, til tross for at det synes å være tverrpolitisk enighet om at det skal satses mer på forskning og vi er «et av de rikeste landene i verden». Et annet slående trekk som plasserer oss på det Landegren mener er feil banehalvdel, er at Norge har svært mange forskere per million innbyggere i forhold til tilgjengelige forsknings- og utviklingsmidler. Ved første øyekast kan det synes bra med mange forskere, men om begrensede forsknings- og innovasjonsmidler fordeles på veldig mange hender så er sjansen stor for at det blir litt om mye og lite gjennombruddsforskning som kan kommersialiseres. Kikker man over på den andre banehalvdelen finner man Israel alene innenfor 16-meteren med en andel av brutto nasjonalprodukt på 4,3 % fordelt på ca 1600 forskere per million. Kanskje er det en sammenheng mellom dette og det faktum at Israel produserer flere high-tech bedrifter enn land som Storbritannia, Canada, og Kina. Kanskje har vi noe å lære av både Israel og våre nærmeste naboland.

God helg når den tid kommer!

Eystein

HMS-hjørnet

Invitasjon til brukeropplæring i EcoExposure – påminnelse

UiB og K2 skal benytte EcoExposure som eksponeringsregister for ansatte og studenter som kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid. K2 får besøk av Bente-Lise Lillebø fra HMS-avdelingen, som skal informere om hvordan vi som brukere skal registrere eksponering.

Tid: Torsdag 23. juni, klokken 12.30-13.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget

Vel møtt!

Horizon 2020 – innspill på Advisory Group report

Advisory Group (AG) rapporten for Samfunnsutfordringer innen helse, demografiske endringer og livskvalitet (SC1) er nå tilgjengelig. Rapporten er rådgivende for utformingen av arbeidsprogrammet for SC1 for perioden 2018-2020. Dette er beskrevet i forordet.  AG-rapporten vil brukes som bakgrunn for diskusjonene i møtet mellom AG og Programkomiteen (PC) den 21. september 2016.  Programkomiteen skal gi innspill på vegne av Norge. Gode innspill legger grunnlaget for dette.

Innspill til rapporten kan sendes Kristin Andersen (kran@rcn.no) , senest torsdag 30. juni.
Innspill og kommentarer må skrives inn i vedlagte skjema .

Vedlegg:
AG advice report 2018-2020
Skjema

Informasjonsmøte – opplæringsprogram for postdoktorer

Postdoktorprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet vil fra i høst sette i gang et opplæringsprogram for postdoktorer. Det er et behov for å tilføre kompetanse til postdoktorene som både vil være av betydning for deres fremtidige virke innen akademia og i andre stillinger. Dette vil både styrke postdoktorenes kompetanse, bidra til å skape et fellesskap blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor ved MOF mer attraktiv. Programmet vil bestå av ulike moduler.

Dere inviteres herved til et informasjonsmøte omkring dette, hvor dere vil få nærmere informasjon om innhold og omfang.  Merk at dette gjelder alle postdoktorer, ikke bare de som er UiB-finansiert.

Tid: torsdag 23. juni 2016 kl. 11-12
Sted: Birkhaugsalen (3. et. Sentralblokken)

Vi oppfordrer alle til å møte – dette blir spennende!!

Mvh
Eyvind Rødahl
prodekan

Informasjonsmøte: FORNY2020 og BIOTEK2021

Have you considered to apply for funding from FORNY2020 or BIOTEK2021?

In 2015, the Norwegian Research Council allocated 300 million NOK through the funding programs FORNY2020 and BIOTEK2021. The programs target research projects with a commercial potential, and can be used to conduct testing, upscaling and continuation etc. The next deadline is 7th of September.

The Norwegian Research Council visits Bergen 21. of June to inform researchers about FORNY2020 and BIOTEK2021. This is an opportunity to get information and ask questions to advisers with first-hand information about the programs. Join our info meeting to get all the information you need. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til irene.hjelmaas@uib.no.

In sepsis, 88% of bacteraemia patients are discriminated by unsupervised hierarchical cluster analysis of 5 inflammatory mediators.
Mosevoll KA, Reikvam H, Fanebust HR, Flaaten H, Skrede S, Bruserud Ø.
Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(Suppl 1):A881.

RareVariantVis: new tool for visualization of causative variants in rare monogenic disorders using whole genome sequencing data.
Stokowy T, Garbulowski M, Fiskerstrand T, Holdhus R, Labun K, Sztromwasser P, Gilissen C, Hoischen A, Houge G, Petersen K, Jonassen I, Steen VM.
Bioinformatics. 2016 Jun 10.

Short Stature: Comparison of WHO and National Growth Standards/References for Height.
Christesen HT, Pedersen BT, Pournara E, Petit IO, Júlíusson PB.
PLoS One. 2016 Jun 9;11(6):e0157277. d

Need of education for dry powder inhaler storage and retention – a patient-reported survey.
Norderud Lærum B, Telg G, Stratelis G.
Multidiscip Respir Med. 2016 Jun 8;11:21

Prognostic significance of S100A4 expression in stage II and III colorectal cancer: results from a population-based series and a randomized phase III study on adjuvant chemotherapy.
Boye K, Jacob H, Frikstad KM, Nesland JM, Maelandsmo GM, Dahl O, Nesbakken A, Flatmark K.
Cancer Med. 2016 Jun 8.

Disease activity is associated with reduced left ventricular systolic myocardial function in patients with rheumatoid arthritis.
Midtbø H, Semb AG, Matre K, Kvien TK, Gerdts E.
Ann Rheum Dis. 2016 Jun 7.

Regeneration of pancreatic insulin-producing cells by in situ adaptive cell conversion.
Chera S, Herrera PL.
Curr Opin Genet Dev. 2016 Jun 3;40:1-10.