Felles Undervisningsdag K1-K2

Har dJone Trovik, portrett til disputasu hørt om Enhet for læring? Medisinsk-odontologisk fakultet har i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus ansatt egen pedagog for å styrke nettopp medisinsk undervisningskompetanse. Hvordan dette kan hjelpe oss i vår undervisning vil du få vite på Undervisningsdagen 2016 den 12. Oktober.

Vi vil holde Undervisningsdagen felles med K1, og denne gangen som en hel dag , ikke to halve dager som i fjor. Med Ny studieplan i gang vil vi nå få demonstrasjon av hvordan Team-Basert Læring er tatt i bruk. Til inspirasjon for hvordan vi alle kan gjøre dette (faktisk uten å måtte bygge om undervisningsrom).

Digital forelesning; å lage filmer der foreleser viser både lyd og bilde er noe vi har mulighet for å benytte. Dette kan være både mindre enheter som studentene ser som forberedelse før ”selve” forelesningen eller man kan legge ut en hel tradisjonell forelesning. Programmet som benyttes heter TechSmith Relay (mer informasjon finnes på relay.uninett.no). På undervisningsdagen vil vi vise eksempler og praktiske tips om bruk.

MOF UiB har inngått avtale med NTNU og UiT om å styrke eksamensarbeid ved å lage en stor felles database for Flervalgsoppgaver (MCQ). Da vil vi sikre at eksamen blir lik på tvers av universitetene og vi får tilgang til andres oppgaver. MCQ kan godt benyttes med kasuistikk som innledning og deretter ulike spørsmål knyttet mot diagnostikk og behandling. Men for å lage GODE flervalgsoppgaver vil vi nytte erfaring fra dem som har gjort dette strukturert over flere år. Målet er at alle undervisere skal kunne lage oppgaver fra sine emner. Da vil arbeidet med å sette sammen den enkelte eksamen bli mindre arbeidskrevende og retting vil bli automatisert og mindre subjektiv.

Så husk å sette av datoen 12. oktober! Alle undervisere ønskes hjertelig velkommen!

Jone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *