Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene ved UiB

Fakultetet oversender med dette invitasjon fra rektors kontor til å søke midler til redesign av studieprogram for å integrere digital kunnskap og forståelse i utdanningene. Det er satt av inntil 2 millioner kroner totalt til formålet, fordelt på totalt 2-3 pilotprosjekter med varighet på 12-18 mnd.

Fagmiljøet/instituttet som har ansvaret for et studieprogram som velges som pilot, bør allerede ha en god oversikt over hvilke endringer som de anser som nødvendige og ønskelige i redesign. Det kan søkes både om lønns- og driftsmidler. Se vedlagte brev for fullstendig utlysning og krav til søknaden.

Søknader sendes til fakultetet, som videreformidler disse til UiB i rangert rekkefølge. Frist for å oversende søknad til fakultetet er fredag 24. mai.

Les mer Invitasjon_Pilotprosjekter for redesign av studieprogram for å integrere digital

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *