Filosofisk poliklinikk i møte med det uforutsigbare

Onsdag 10. april ønsker vi velkommen til møte i Filosofisk poliklinikk med tittelen – «I møte med det uforutsigbare: Usikkerhet i medisin og helsefag». Meld deg på HER!

For mange moderne mennesker oppleves usikkerhet ubeleilig, ubehagelig og uønsket. Stadig flere tar grep for å begrense opplevelsen av usikkerhet i eget liv, og reduksjon av usikkerhet er et sentralt politisk og medisinsk-faglig mål i nåtidens samfunn. Det er en trend at samfunnet strekker seg mot å overskue, forutse og presist gripe inn i selv de mest komplekse systemene man kjenner – inkludert de biologiske og de sosiale.

Mange forskere som undersøker usikkerhet har argumentert for at absolutt visshet, klarhet og sikkerhet er en illusjon. De peker på at det finnes flere typer usikkerhet, hvor mange hverken lar seg redusere gjennom datainnsamling, analyse eller gjennom andre tilnærminger. De fremhever tvetydighet, interavhengighet, emergens og kompleksitet som iboende egenskaper ved biologiske og sosiale systemer, og at disse egenskapene gjør at systemene verken er fullstendig overskuelige eller kontrollerbare.

Vi har invitert Dr. Paul Han og professor Jeroen P. van der Sluijs, begge eksperter i usikkerhet

https://filosofiskpoliklinikk.no/10-04-2024/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *