Tverrfakultær konferanse: Musikk, livskvalitet og samfunnsdeltaking

Med utgangspunkt i kunnskapsklynga Polyfon og med musikk og musikkterapi som eksempel, arrangeres denne tverrfaglige konferansen for å belyse muligheter for tverrfakultært samarbeid og UiBs potensial til å bli et ledende universitet internasjonalt innen forskingsområdet Arts and Health

Invitasjon til konferansen går til forskere på HF, KMD, Med.fak., Psyk.fak. og SV.

Sted og tid:   Nygårdsgaten 5.    3/4 -24 kl. 11.00-14.50. Påmelding innen 14/3 skjer her:  Tverrfakultær konferanse: Musikk, livskvalitet og samfunnsdeltaking | Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi | UiB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *