Daglige arkiver: 26. mai 2023

The BiB conference 2023 – winners

BildeThis week, the Bioinformatics in Bergen conference organized by the Computational Biology Unit gathered more than 60 researchers interested in bioinformatics as well as renown international speakers. The conference was a tremendous success. A Master’s student and a PhD candidate were awarded with prizes for poster and talk… and both are from K2! Please join us in congratulating Lorensha Naidoo and Kira Hoeffler!
https://twitter.com/cbu_bergen/status/1661764313244135428

We look forward to welcoming you in 2024, for an iteration that will be held together with the Norwegian Bioinformatics Days.

Forskningsrådets formidlingspris 2023 – nå kan du nominere

Kjenner du en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende kommunikasjon fra eget fagfelt? Vi vil gjerne ha kandidater til Forskningsrådets formidlingspris. Frist for å sende inn forslag er 30. juni.

Åpenhet og god kommunikasjon fra forskningens side er viktig for forskningens anseelse og tillit i befolkningen. Da er gode formidlere viktig. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet og tydelig formidlingsarbeid. Nå kan du nominere en fremragende formidlingskollega til Forskningsrådets formidlingspris for 2023.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/formidlingspris-2023/

Heart disease in women – Meeting with the Jewish Healthcare Foundation

The Jewish Healthcare Foundation fra Pittsburg I USA besøker Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner på sin studietur om kjønnsforskjeller i helse til Norge 8.juni, kl.10.00 til 11.00

Heart disease in women – Meeting with the Jewish Healthcare Foundation
Place: Meeting room 8.1 Laboratory building, 8th floor
Time: 08.06.23 kl. 10-11 CEST
Chair: Professor Bente Moen

Program
Nancy Zions, Jewish Healthcare Foundation: Introduction about the Foundation and motivation for the visit to Norway (10 min)
Postdoctoral researcher Hilde Halland: Hypertension in women: Lots of knowledge but lack of implementation (15 min)
Associate professor Dana Cramariuc: Sex and gender disparities in heart valve disease (15 min)
Discussion
Tea and coffee will be served☕️

Logo

Norwegian Forum for Global Health Research – General Assembly

Agenda General Assembly

Tuesday 13 June 2023 at 13:00-14:00 on Zoom

Welcome by the Forum Chair

 1. Appointment of Chair for the meeting
 2. Appointment of tellers 
 3. Approval of the agenda
 4. Approval of minutes from General Assembly 24 November 2022, hosted online and at OsloMet
 5. Norwegian Forum for Global Health Research 2022; activities and finances by Jon Øyvind Odland
 6. Activities of Norwegian Forum for Global Health Research 2023 – ECTMIH symposium in Utrecht, November 2023, Jon Øyvind Odland
 7. Global Health Norway and Norwegian Forum for Global Health Research. Introduction by Jon Øyvind Odland and Ane-Marthe Solheim Skar: future plans and perspectives
 8. Elections, presented by the Election committee:
  9 board members
  5 substitute members
  3 members of election committee
  3 substitute members for election committee

End of meeting

Minutes from last years GA here.

Boost your research potential with innovation perspectives

Course 6 June 9.00-12.00 Alrek Helseklynge

Most funding schemes incorporate innovation perspectives into their application templates. These are especially visible in the chapters on impact but go beyond and should be found as a red line throughout a good research project – or rather, research and innovation project.

Increasing your literacy on the innovation topic will not only increase your abilities to succeed with grants, but also help you make your research more relevant to society. In this course, we will discuss what “innovation” in academia actually means, get inspiration from good examples, learn about ways to increase your innovation potential, talk about innovation management in practice and about ways to collaborate with partners outside of academia; oftentimes a prerequisite for successful innovation.

Topics
•    Topic 1: Innovation in academia – examples and concepts
•    Topic 2: How to boost your innovation potential
•    Topic 3: Innovation management in collaborative research projects
•    Topic 4: Collaboration with partners outside of academia

Target group
Suitable for researchers who want to boost their innovation potential to increase the impact of their research.

Shape the Future of Healthcare at our Hackathon

Invitation from Open DIPS and Haukeland University Hospital

ImageWe’re excited to extend an invitation to you to participate in an event that promises not just to be intriguing, but also carries the potential to transform the way health services are delivered.

Open DIPS in collaboration with Haukeland University Hospital is hosting a two-day Hackathon on Tuesday 6th June from 08:00 to 15:30, and Wednesday 7th June from 08:00 to 13:30. The event is to be held at Eitri, Haukelandsbakken 31, 5009 Bergen.

Sign up here.

Why should you participate? We’re glad you asked!

 • Real-World Impact: This Hackathon provides a unique opportunity for you to contribute to the enhancement of health services. Your innovative solutions could potentially make a significant difference in the lives of healthcare personnel, patients, and hospitals.
 • Access to Advanced Tools: You’ll gain access to Open DIPS’s digital health service development ecosystem. Through theirdeveloper portal and open sandbox, you can experiment with your own apps and data tools specifically tailored for the health service.
 • Collaborative Innovation: You’ll work alongside clinicians, developers, designers, and students. DIPS and Haukeland University Hospital will be on hand to provide resources and support, ensuring a robust and collaborative environment.
 • Flexibility: While we will provide some predefined tasks, we also encourage participants to propose their own.

We hope that through this Hackathon, we can bring together a diverse set of minds and ideas to innovate and create solutions that revolutionize health services.

Registration closes on 31st May 2023. We encourage you to register early and secure your place in this pivotal event.

Let’s join hands in this exciting venture, paving the way towards a healthier, brighter future.

We look forward to seeing you there!

Best, Eitri

Ny podcastserie om forskningsformidling

Stipendiat Mari Lund Eide er programleder for Forskning til Folket, en ny podcast der ni UiB-eksperter har deltatt som gjester. – Jeg vil oppfordre forskere til å bruke podcasten som en verktøykasse for å bli tryggere og mer motiverte i sitt formidlingsarbeid, sier hun.

– Jeg vil at podcasten skal inspirere forskere til å spre vitenskapsbasert informasjon på en lettfattelig måte. Dette er en kjempeviktig oppgave i en tid hvor desinformasjon er lett tilgjengelig, sier Mari Lund Eide.

På Høyden – artikkel.
Episoder og verktøykasse her.

Public Consultation on the SRIA for the future European Partnership for Rare Diseases

The Public Consultation on the Strategic Research & Innovation Agenda of the future European Rare Diseases Partnership is now open. You can share your voice here by the 09/06/2023.

Under Horizon Europe, the European Commission together with Member States and Associated Countries decided to implement the Rare Diseases Partnership which brings a unique vision that aims at leaving no one behind by supporting robust patient need-led research, by utilising and maximizing the power of health and research data, by engaging and coordinating regional, national, EU and international alignment in order to accelerate the development of new treatments and diagnostic pathways.

To build its strategy on the voice and input of all stakeholders and as part of the preparatory process of this future Rare Diseases Partnership (foreseen start in 2024) the Strategic Research and Innovation Agenda of the RD Partnership is now open for public consultation.

We hope to gather the inputs of all types of stakeholders to make sure that the actions of the partnership will fit the needs and expectations of rare diseases community.

Both organisations and individuals can participate in this hearing.

Utdanningsfaglig kompetanse – mangler du kurs?

Husk å planlegge kurs i utdanningsfaglig kompetanse når du planlegger høsten! En del kurs tilbys også digitalt. Her er noen nyttige lenker:

Program for universitetspedagogikk | Universitetet i Bergen (uib.no)

Del 2: Fagdidaktiske modular – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Aktiviteter ved Enhet for læring høsten 2023 | Enhet for læring | UiB

Courses (amee.org)

NFRs utlysning for nasjonal forskningsinfrastruktur

Informasjonsmøte for UiBs søkermiljøer 31 mai kl 8.30-10.00

Viserektor Gottfried Greve inviterer UiBs fagmiljøer som er interessert i Forskningsrådet sin utlysning midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2023 til informasjonsmøte. Målgruppen er UiBs søkermiljøer inkludert forskere, ledere og administrative.

Tentativ agenda

 • Viserektor Gottfried Greve –
 • Seniorrådgiver Erik Sandquist, Forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Sjefingeniør, Produktområdeleder Digitale Forskningstjenester og Produkter, Alexander Oltu, IT-avdelingen
 • Førstebibliotekar, Faglig leder for forskingsstøtte, Marta Eide , Universitetsbiblioteket
 • Seniorrådgiver, Håvard Hoel Aass, Økonomiavdelingen
 • Spørsmål og svar fra møtedeltakerne

Påmeldingsfrist 30 mai, mer info her.

Vil du vurdere søknader for Dam?

Nå trenger vi flere fagpersoner til programmet Helse.

Stiftelsen Dam benytter eksterne fagutvalg for å vurdere alle søknader. Det er viktig for å sikre en god faglig og uavhengig vurdering av søknadene. Og nå trenger vi nye fagpersoner til programmet Helse. Du kan melde din interesse her.

Programmet har løpende søknadsbehandling, det vil si at du må kunne vurdere søknader fortløpende gjennom året. For Dam er det viktig at fagutvalgene skal representere et stort mangfold. Søknadsbehandlingen er digital og kan gjøres der du selv befinner deg, så verken demografi eller geografi bør være et hinder for å melde sin interesse.

https://dam.no/2023/05/11/vil-du-vurdere-soknader-for-dam/

Unge forskere bør ha det mer moro!

Årets K2 Junior Retreat for PhD kandidater og yngre forskere gikk av stabelen på Alrek 27. april. Målet med retreaten er å bringe unge forskere ved instituttet sammen, og for å bli bedre kjent var speed dating og elevator talks på programmet. Psyklolog Andreas Schei, fra bedriftshelsetjenesten ved UiB, holdt en workshop om oppturer og nedturer i PhD forløpet.

Han delte bekymringsfulle tall og observasjoner om mental helse blant unge forskere, som indikerer at 25-50% vil ha problemer som kvalifiserer til en psykiatrisk diagnose i løpet av forskingskarrieren. Men, den gode nyheten er at det er mulig å unngå å bli overveldet og utbrent dersom du tar godt vare på deg selv. Sosial samhandling og følelsen av tilhørighet er noen av de beste måtene å styrke vår mentale helse slik at vi på best måte kan møte disse utfordringene.

For å etterfølge Scheis råd om at «det er vanskeligere å reparere noe som er blitt ødelagt enn å forebygge», starter vi en sosialkomité for K2, for å arrangere gøye sosiale samlinger og en arene for å bli bedre kjent med kollegaer i en avslappet atmosfære. Vi oppfordrer på det sterkeste til å delta å bygge det sosiale nettverket sammen med oss, og håper at mange vil være med i sosialkomiteen. Ta kontakt med Adrianna på e-post: adrianna.jebrzycka@uib.no

Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse (Kvinnehelserapporten)

Åpent debattmøte om NOU 5/23:


Rapporten pekte på viktige tiltak som må gjennomføres for å sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og sykdom kommer pasientene til gode. Rapporten er nå på høringsrunde. I den anledning inviterer
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter.

Tid: Torsdag 15.06.23 kl. 13-15
Sted: Auditoriet, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus

Program: Møteleder: Eva Gerdts og Marit Sandberg

Professor Christine Meyer, NHH, og Leder av Kvinnehelseutvalget: Kunnskapsbroen – en viktig del av Den store forskjellen

Viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster, Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus: Hvordan arbeider sykehuset med å etablere systemer for å ivareta et kjønnsperspektiv i beslutningsgrunnlaget på helse- og omsorgsfeltet. (Tiltak 14)

Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet, UiB: Hvordan sikre at oppdatert kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og kjønns betydning for helse innlemmes i nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Hvorfor ikke lede an lokalt? (Tiltak 17)

I panelet: Professor Tone M. Norekvål, viseinstituttstyrer Else Cathrine Lütcherath Rustad, HVL, Rita Tveiten fra Nasjonalforeningen, André Høberg fra Norsk Medisinstudentforening, brukerutvalget ved HUS, m. fl.

Logo