NFRs utlysning for nasjonal forskningsinfrastruktur

Informasjonsmøte for UiBs søkermiljøer 31 mai kl 8.30-10.00

Viserektor Gottfried Greve inviterer UiBs fagmiljøer som er interessert i Forskningsrådet sin utlysning midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2023 til informasjonsmøte. Målgruppen er UiBs søkermiljøer inkludert forskere, ledere og administrative.

Tentativ agenda

  • Viserektor Gottfried Greve –
  • Seniorrådgiver Erik Sandquist, Forsknings- og innovasjonsavdelingen
  • Sjefingeniør, Produktområdeleder Digitale Forskningstjenester og Produkter, Alexander Oltu, IT-avdelingen
  • Førstebibliotekar, Faglig leder for forskingsstøtte, Marta Eide , Universitetsbiblioteket
  • Seniorrådgiver, Håvard Hoel Aass, Økonomiavdelingen
  • Spørsmål og svar fra møtedeltakerne

Påmeldingsfrist 30 mai, mer info her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *