Daglige arkiver: 5. mai 2023

Ukens leder

Løypemelding om NFR sin kommende evaluering

NFR har de siste tiår gjennomført to evalueringer av norsk forskning. Nå er en tredje runde i gang. I november startet to av evalueringene opp: biovitenskap og naturvitenskap. I 2023 står de resterende fagene for tur, organisert i to løp: Én evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE, der Medisinsk fakultet er med, og én for matematikk, IKT og teknologi.

Hovedmålet for evalueringen er å evaluere kvalitet og rammebetingelser for livsvitenskapelig forskning i Norge.

Det legges opp til evaluering av to nivåer: Administrative enheter og forskningsgrupper. De administrative enhetene vil for Medisinsk fakultet være instituttene, altså K2 for vår del. Når det gjelder forskningsgrupper, er det en stor fordel for K2 at vi alt har forskningsgrupper som er definert. NFR har bestemt at minstekravene for en forskningsgruppe skal være at det må minst være fem forskere hvorav minst tre i førstestilling og de må har eksistert i minst tre år. Her er det naturligvis rom for egendefinisjoner. NFR oppgir at det er ikke nødvendig å melde inn alle som er ansatt på et institutt. Det er videre mulig å slå sammen grupper som passer sammen. Inndelingen kan dermed være strategisk og en vil naturligvis rapportere på dem som utmerker seg.

NFR vil opprette en rekke ekspertpaneler som skal rapportere til et mindre antall evalueringskomiteer. Disse rapporterer igjen til en nasjonal rapportkomite.

Evalueringskriteriene er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Det vil bli mer informasjon om evalueringen på Faculty Lunch som er onsdag 10. mai.

Instituttledelsen vil i samarbeid med miljøene definere forskningsgruppene som skal evalueres. Det skal lages egenevaluering for K2 og for hver forskningsgruppe. Her er det viktig at miljøene selv kommer med forslag til hvilke forskningsgrupper som skal defineres.

NFR vil gjennomføre et webinar 15. mai 14-15. Følg med her for mer informasjon.

Første frist for skjematisk tilbakemelding til fakultetet er 5. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

 

God helg!

Boost your research potential with innovation perspectives

Most funding schemes incorporate innovation perspectives into their application templates. These are especially visible in the chapters on impact but go beyond and should be found as a red line throughout a good research project – or rather, research and innovation project.

6 June 2023 at 9.00-12.00

https://www.uib.no/ferd/161949/optimize-your-research-potential-through-innovation-competencies

The 24th Broegelmann Lecture – Peder Olofsson

Peder S Olofsson is the Head of Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutetand the Scientific Director of the Stockholm Center for Biolectronic Medicine will give the talk Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation.

Speaker: Peder S Olofsson, Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutet
Title: Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation
Chair: Helena Harris
When: May 15th, 2023 at 3:00-4:00. Snacks and coffee will be provided prior to the lecture, remember to register!
Place: Auditorium B302, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital, Bergen

Registration: at this link  Deadline is May 8th at 12 AM

DAM-stiftelsens nye satsing

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai gjennomførte Dam webinar om den nye satsningen. Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort på Stiftelsen Dam sine nettsider under.

Nettsider for Stiftelsen Dam

Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.

 

Panopto – Opptak og deling av undervisningsvideoer

UiB innfører våren 2023 Panopto, en ny tjeneste for undervisningsvideo. I første fase erstatter Panopto Kaltura, som er tjenesten bak «Emnets videoer» og «Mine videoer» i Mitt UiB. På sikt er målet at Panopto også erstatter dagens programvare i videonotatløsningen, som styrer opptak og strømming i undervisningsrom.

Med Panopto forventer vi bl.a.

  • En mer stabil videotjeneste
  • En forbedret og forenklet brukeropplevelse for undervisningsvideo ved å bruke samme tjeneste til både skjermopptak og opptak i undervisningsrom
  • Tilnærmet lik funksjonalitet og integrasjon med Mitt UiB som før
  • Mer universelt utformede undervisningsvideoer gjennom et integrert verktøy for teksting av video
  • Enklere administrasjon av automatiske sletterutiner

Panopto benyttes i dag ved over 20 institusjoner i UH-sektoren. UiB kjøper tjenesten gjennom Sikt sin rammeavtale.

Les mer her.

Info om grunnlag for endringen og tidsplan:
Overgang til videotjenesten Panopto
Overgang til videotjenesten Panopto Overgang til videotjenesten Panopto – tidsplan