Daglige arkiver: 15. mai 2023

Nyansatt ved K2 – Sabrina Moyo

Jeg heter Sabrina John Moyo og jobber i femte etasje på Klinisk institutt 2 (K2).

Fra januar 2023 begynte jeg å jobbe som forsker, men jeg jobbet tidligere fra 2010 til 2014 som forskningsstipendiat etterfulgt av en postdoktorstilling her ved UiB.

Arbeidet mitt innebærer å drive forskning på ulike infeksjonssykdommer med fokus på antimikrobiell resistens. Jeg har også ansvar for å følge opp og veilede våre pågående forskningsprosjekter i utviklingsland, publisere våre forskningsresultater, skrive søknader om økonomisk støtte og veilede doktorgradsstudenter.

Det jeg liker mest med jobben min er fleksibiliteten og muligheten til å utføre ulike oppgaver i samarbeid med kollegene mine.

Foto/ill:. Private

Arbeidet mitt innebærer mange forskjellige ting, så hvordan jeg bruker mesteparten av dagen på jobb avhenger av oppgaven jeg har på det tidspunktet. Det kan være å skrive eller gjennomgå manuskripter for publikasjoner, virtuelle eller fysiske møter for våre forskningsprosjekter med samarbeidspartnere, utføre eller veilede laboratoriearbeid når det er nødvendig, samt søknader om etisk godkjenning for våre forskningsprosjekter.

Jeg har trivdes i alle årene jeg har jobbet på K2. Jeg liker jobben min på grunn av gode kolleger, teamarbeid og samarbeid i forskningsgruppen som gjør at vi kan nå målene våre, både individuelt og institusjonelt. For det andre er arbeidsmiljøet på K2 positivt og trygt.