Månedlige arkiver: april 2023

Ukens leder

Tjenende lederskap

Tjenende lederskap eller «Servant leadership» er en ledelsesfilosofi som ble formulert av Robert K. Greenleaf på 70-tallet.  Hovedideen er at lederen skal tjene de ansatte og organisasjonen, og skiller seg fra tradisjonelt lederskap der lederens rolle er å fremme organisasjonens interesser.

En tjenende leder deler makt, setter de ansattes behov først og hjelper mennesker med å utvikle seg og prestere så godt som mulig. I stedet for at menneskene jobber for å tjene lederen, eksisterer lederen for å tjene folket. Greenleaf formulerte det slik: En tjenende leder må stille seg spørsmålet: “Vokser mine ansatte som personer? Blir de, mens de blir tjent, sunnere, klokere, friere, mer autonome, med større sannsynlighet for selv å bli tjenere?

Så er spørsmålet, har vi et tjenende lederskap ved UiB og for den del sykehuset vi er en integrert del av? Som vitenskapelig ansatt opplever jeg og mange andre at oppgaver andre tidligere gjorde for oss, nå må gjøres av oss. Vi bruker mer og mer tid på dokumentasjon, fylle ut skjemaer, organisere undervisning og andre administrative oppgaver. Det oppleves som at det rundt oss sitter ulike administrative grupper som er mer opptatt av å lede oss istedenfor å tjene oss. Dette gjør at vi har mindre tid til å gjøre universitetets kjerneoppgaver, nemlig forskning, undervisning og formidling.

Dette trenger vi en debatt omkring. Jeg hadde ikke Fredrik Solvang tilgjengelig, så som innledning spurte jeg ChapGPT om vi hadde tjenende lederskap ved UiB. Den svarte blant annet: «Det er en økende interesse for tjenende lederskap i høyere utdanningsinstitusjoner over hele verden. Mange universiteter har innført prinsipper for tjenede lederskap i sine ledelsesstrukturer og har sett positive resultater.

UiB har også tatt initiativer for å fremme tjenende lederskap. For eksempel har de arrangert seminarer og workshops om emnet og har også inkludert dette som en av deres kjerneverdier. Videre, i sin visjon for 2022, understreker UiB at de ønsker å fremme ansvarlig ledelse, inkludert tjenende lederskap.

Vi trenger nå å diskutere hvordan denne visjonen omgjøres til praktisk handling?

Med ønske om god helg

Eystein Husebye
Nesteleder K2

Prosjektledelse i akademia

Ønsker du å lære mer om prosjektledelse og hvordan det blir brukt i akademia? Dette kurset vil dykke ned i nyansene av prosjektledelse innenfor akademiske settinger og utforske hvordan det skiller seg fra andre sektorer. Mens vi undersøker de unike karakteristikkene ved forskningsprosjekter, vil vi også vurdere om eksterne perspektiver og strategier kan være nyttige for å forbedre prosjektledelse i akademia.

30.05.2023 – 12.00–15.00

FIA sine lokaler i Jekteviksbakken 31, 2. etg., rom 240 (Nordstjernen)

Påmeldingsfrist 24.05.2023 – 16.00

Påmelding

https://www.uib.no/ferd/161948/prosjektledelse-i-akademia

The 24th Broegelmann Lecture- Peder Olofsson

Peder S Olofsson is the Head of Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutetand the Scientific Director of the StockholmCenter for Biolectronic Medicine will give the talk Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation.

Speaker: Peder S Olofsson, Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutet
Title: Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation
Chair: Helena Harris
When: May 15th, 2023 at 3:00-4:00. Snacks and coffee will be provided prior to the lecture, remember to register!.
Registration: at this link  Deadline is May 8th at 12 AM
Place: Auditorium B302, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital, Bergen

Short bio: Peder S. Olofsson, MD, PhD, trained in anesthesiology and intensive care medicine at the Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden, and is a Diplomate of the European Academy of Anesthesiology and Intensive Care Medicine with more than 10 years of clinical experience. Dr. Olofsson also holds a PhD in experimental medicine from the Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden.

Research: Dr. Olofssons group focuses on the field of Bioelectronic medicine — the convergence of molecular medicine; neuroscience and biology; and electronics and computing to develop cures. It is hoped this field of study may change the future of therapies for a wide variety of diseases. This groundbreaking discipline is aimed at interfacing electronics with nerves to specifically target the biological processes underlying disease.

Studying neurophysiological and molecular mechanisms in the neural control of inflammation outside of the central nervous system, his lab uses genetic experimental animal models and pharmacological and neurophysiological interventions, and human studies, to map the homeostatic reflex control of inflammation physiology.

Dr. Olofsson’s work has been instrumental in the discovery that T cells relay neural signals in the inflammatory reflex, and that acetylcholine-producing T cells play key roles in regulation of blood pressure and anti-microbial defense through regulation of blood vessel physiology.

More information about Dr. Olofssons work can be found on his group page: Neural regulation of inflammation and metabolism | Karolinska Institutet (ki.se) and at the following link Bioelectronic Medicine – YouTube with a short video focusing on being able to monitor and stimulate the vital vagus nerve with short electrical pulses in order to treat inflammatory diseases in a targeted manner.

This seminar has been arranged by the Broegelmann Research Laboratory, NSI Bergen and the Bergen Research School in Inflammation

Snakk om forskningen din i media

Vil du bli tryggere på å snakke om forskningen din på TV, i radio eller podkast?

Kurset tirsdag 23. mai er for deg som ønsker å bli bedre på å presentere forskningen din i media. Kurset vil ta for seg hvordan du jobber med å spisse budskapet og gjøre forskningen din tilgjengelig for folk flest. På kurset gjør vi testopptak på video og simulerer en tenkt intervjusituasjon.

https://www.uib.no/aktuelt/162162/snakk-om-forskningen-din-i-media

Hold av datoene, 16.-17. november for deltakelse på den 12. Forskningskonferansen om muskelskjeletthelse (MUSS)

Sted: Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, Gardermoen
Tid: 16.-17. november 2023

Vi jobber med konferanseprogrammet som vil ha innlegg fra inviterte forskere, samt innlegg og postere basert på innsendte abstrakt. Konferansen er tverrfaglige og er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. Hold av datoene for deltakelse i et spennende og aktuelt faglig program.

Informasjon om konferansen vil bli lagt ut på www.muss.no.

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan sende e-posten videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljøer innen feltet.

Vi håper du har anledning til å bli med på konferansen!

Med vennlig hilsen,
Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål
John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.

For mer informasjon ta kontakt med Linda M. Pedersen
e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 23016171/91106219

Call for Research Unit Proposals

The University of Bergen established the Norwegian Citizen Panel (NCP) 10 years ago, in 2013. Since the inception, the Digital Social Science Core Facility, DIGSSCORE, has supported 4-6 thematic research units who have organized most of the data collection in the NCP. These units have been central to the research infrastructure in many ways. They have ensured sustained attention to certain areas of research and have served as engines for new research projects. They have also helped incorporate new initiatives originating outside the units, advised early career researchers, and collaborated with national and international research partners.

Les videre

Disputas: Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i Etiopia

Øystein Haarklau Johansen disputerer 28.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Cryptosporidiosis in low-resource healthcare settings”.

Avhandlingen handler om påvisning av en ledende årsak til diaré hos små barn i lavinntektsland, nemlig parasitten Cryptosporidium. Målrettet medikamentell behandling forutsetter pålitelige diagnostiske tester. Det mangler studier av pasientnære tester i ressursfattige land.

Avhandlingen bygger på «CRYPTO-POC»-studien hos barn i Jimma-området i sørvest-Etiopia. Hovedformålet var å undersøke tester for diarésykdommen forårsaket av denne parasitten. Vi sammenlignet to tester og et panel av referansetester. En delstudie undersøkte risikofaktorer ved å sammenligne barn med og uten sykdom. Vi undersøkte varighet og intensitet av parasittutskillelse i en 60-dagers oppfølgingsstudie.

Lokale helsearbeidere ble opplært i mikroskopimetoden auramin-fenol-farging (AP), som synliggjør parasitten i mikroskop ved hjelp av et selvlysende fargestoff. Metoden hadde god diagnostisk presisjon. Vi undersøkte også en nyutviklet hurtigtest som var like presis som AP-mikroskopi. Studien fant en sterk sammenheng mellom denne sykdommen og manglende skolegang hos mødre, tidligere kontakt med helsevesenet, bruk av vann fra vannposter, og akutt underernæring. Parasittutskillelsen var høyest i starten av diaréepisoden, og falt raskt de første uker etter symptomdebut.

Avhandlingen demonstrerer at AP-metoden er pålitelig. Forebyggende tiltak bør inkludere opplæring og støtte til barnas foresatte, og å gi ernæringsstøtte til barn med moderat og alvorlig underernæring.

Personalia

Øystein Haarklau Johansen (f. 1977) er spesialist i klinisk mikrobiologi, og har arbeidet som lege i Norge, Sør-Afrika, Antarktis, Skottland, og Etiopia. Han bor og arbeider nå i Nord-Irland. Hovedveileder var professor Kurt Hanevik (UiB) og biveiledere professor Nina Langeland (UiB) og professor Lucy Robertson (NMBU). Under feltarbeidet var han stipendiat ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og ansatt som overlege ved Sykehuset i Vestfold, som driver utvekslingsarbeid i Etiopia.

Disease X: The 100 Days Mission to End Pandemics

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) is a huge Norwegian-initiated and largely Norwegian-funded funding mechanism (HQ in Oslo) which has been and is funding the development of new vaccines, including several of the corona-vaccines.

Kate Kelland, Chief Scientific Writer in CEPI, will visit Bergen and give an exciting lecture presenting the book “Disease X: The 100 Days Mission to End Pandemics” Tuesday 23 May at 11.15

https://www.uib.no/en/pandemic/161343/disease-x-100-days-mission-end-pandemics

En hilsen fra avtroppende redaktør

Jeg har vært redaktør for K2-Nytt siden september 2021. Neste uke gir jeg stafettpinnen videre til Inga Kirstine Flaaten Motzfeldt. Inga vil presentere seg selv i neste K2-Nytt, og jeg ber om at fremtidige saker til K2-Nytt rettes til henne: Inga.Motzfeldt@uib.no

Årsaken til min fratredelse er at jeg neste uke starter i ny stilling, en kombinert forsknings- og klinisk stilling ved Revmatologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Jeg vil fortsette mitt PhD-arbeid om IgG4-relatert sykdom, og vil således fortsatt være tilknyttet K2 som PhD-student.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg. Ønsker alle en god helg, og lykke til videre med alt det viktige arbeidet som foregår ved K2.

Beste hilsen
Jens Vikse

Don’t miss the opportunity to get involved in the next Horizon Europe 2024 Health proposals!

The 2024 calls are already open for submission; this will be the second round of calls of the CL1 Work Programme 2023-2024.

The European action HNN3.0 together with the European Commission, Enterprise Europe Network and NCP WideraNet is organizing the next Horizon Europe Brokerage Event on the 2024 Cluster 1 Health calls for proposals.

The Brokerage Event is organized consecutively to the Cluster 1 Health INFODAY that will take place on June 1st.

This international partnering event will help you to build your consortium for the upcoming 2024 calls of the 2023-2024 Health Work Programme.

The event is free of charge but registration by 29 May and profile activation are mandatory to attend the brokerage event. 

https://cluster-health-horizon-europe-brokerage2024.b2match.io/

Informasjon om omlegging av personlig lagringsområde for ansatte

I løpet av våren 2023 vil det personlige Windows lagringsområdet for alle brukere bli flyttet til OneDrive. OneDrive er en mer fleksibel lagringstjeneste med helt andre muligheter for bl.a. tilgang og deling/samhandling. Løsningen er allerede godt etablert ved UiB. Samkjøring til OneDrive vil gi en bedre opplevelse for brukerne og dessuten gi en stor kostnadsbesparelse for UiB.

Omleggingen angår alle ansatte som bruker dagens O: området til lagring av filer. Dette gjelder ikke andre lagringsområder som er i bruk. Studenter benytter seg allerede av OneDrive som personlig fillager. Arbeidet vil foregå i perioden medio mars til slutten av mai 2023.

IT-avdelingen vil stå for gjennomføring og kontakt med de berørte brukerne. Vi kommer til å ta oss av selve filkopieringen i bakgrunnen, mens brukerne kan fortsette å jobbe som vanlig.

Alle berørte brukere vil under omleggingen få flere e-poster fra IT-avdelingen:

 • Første e-post sendes medio mars for å orientere alle brukere om flyttingen og gi informasjon om omleggingen
 • Andre e-post sendes om morgenen samme dag som hjemmeområdet blirflyttet for brukeren med informasjon om tidspunkt
 • Neste e-post vil varsle når flyttingen effektueres.
 • Siste e-post informerer brukeren om at kopiering av filene er avsluttet. Denne sendes vanligvis dagen etter. Om aktuelt legges det ved en rapport over filer som ikke ble kopiert.

Mer informasjon om omleggingen finnes på norsk: Knowledge Base (uib.no) og engelsk: Knowledge Base (uib.no)

Utvidet informasjon om Onedrive finnes i UiB hjelp.

UiB idé: Ny utlysning med søknadsfrist 30.4.2023

Til orientering
UiBs verifiseringsprogram UiB idé lanserer en ny utlysning med søknadsfrist 30. april.

Programmål
UiB idé skal gi vitenskapelig ansatte og studenter mulighet til å teste ut innovasjonspotensialet i deres ideer som har utgangspunkt i egen forskning eller studier, og skape innovasjonskultur på hele universitetet. Verifisering refererer i det følgende til prosessen som skal demonstrere en bestemt metode eller idés gjennomførbarhet, eller demonstrere et prinsipp med sikte på å bevise at et konsept eller teori har praktisk potensial og kan komme til anvendelse i samfunnet. Innovativ refererer til ideens kvaliteter knyttet til samfunnsnytte, nyhet, behov (bruker, marked), verdiskapingspotensial og potensial for å bli gjort tilgjengelig for visse brukere eller hele samfunnet. Innovasjonsprosjekter kan være innenfor områder som sosial innovasjon, tjenesteinnovasjon, innovasjon i offentlig sektor, kommersialisering, prosessinnovasjon og andre former for innovasjon, og kan komme fra alle fagområder. UiB idé er tenkt som et virkemiddel for å støtte innovasjonsprosjekter i tidlig fase.

Budsjett
Denne utlysningen gjelder for 2023 og har en ramme på kr 2 millioner.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er satt til 30. april 2023. Søknadene sendes til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), gjennom egen søknadsportal. Søknadsportal og søknadsskjema med veiledning er tilgjengelig på hjemmesiden til UiB idé, www.uib.no/ide.

UiB idé vors: Informasjons- og idémyldringsarrangement for studenter
Studenter med interesse for UiB idé kan ble med på UIB idé vors 12.april 2023, UiB idé vors | UiB Innovation | UiB.

Søknadsprosessen
Søknader til verifiseringsprosjekter kan sendes inn av UiB-ansatte i forskerstillinger (forskerprosjekt) og aktive UiB-studenter (studentprosjekt). Søknader må være institusjonelt forankret. For forskerprosjekter må søknaden godkjennes av instituttleder. For studentprosjekter må søkeren ha en vitenskapelig mentor som er ansatt ved UiB, og søknaden må godkjennes av instituttleder for mentoren. Instituttledere står fritt til å kreve mer detaljert informasjon om prosjektene i sine interne godkjenningsprosesser.

Søknadsbehandling
Verifiseringsprosjektene mottas av FIA og vurderes for å sikre at programmets søknadskriterier er oppfylt. Søkerne blir deretter invitert til å presentere sine idéer til en vurderingskomité med interne og eksterne medlemmer, ledet av en ekstern komitéleder med høy innovasjons- og entreprenørskapskompetanse. Komitéen vurderer søknadene basert på vurderingskriteriene, presentasjonen og den påfølgende spørsmål- og svar-sesjonen. Vurderingskomitéen leverer prioritert innstilling for finansiering til UiBs ledelse. Ledelsen fatter endelig vedtak om tildeling.

Generelle føringer
Maksimalt støttebeløp er kr 500 000 for forskerprosjekt, og kr 100 000 for studentprosjekt. Maksimal varighet for prosjektene er seks måneder. Det er krav for en midtveisrapport, som skal diskuteres med programleder fra FIA. Etter prosjektslutt skal det leveres en kort sluttrapport om prosjektresultatene. Rapportene skal sendes til FIA.
Søknadskriterier og vurderingskriterier finnes på www.uib.no/ide.

Social media for researchers

This workshop will show you how to use social media to extend your own impact, network with your peers, and get access to opportunities in both academia and industry.

25.05.2023 – 09.00–12.00

Seminar room A+B, basement of Muséplass 1. Use entrance from Professor Keysersgate.

Signe Knappskog

Registration deadline

19.05.2023 – 12.00

Register here

https://www.uib.no/en/ferd/161822/social-media-researchers

Brannvernkurs ved UiB våren 2023

Opphav: uib.no. Bildetekst: «Brannslukking»

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften.

Ansatte må selv melde seg på praktisk slukking ved å bruke skjemaker-lenkene på denne nettsiden. Kurset tar 1 time og har oppmøte på plassen mellom sjøfartsmuseet og Sydnesplass 7.HF bygget.

Healthy Working Habits: Time Management and Writing Motivation

This course will cover topics that deeply affect all researchers in and outside academia, and also transfer to other careers: time management and writing motivation. All disciplines and career stages are welcome. The course will be delivered by Zoom – you will get the link the day before.

27.04.2023 – 09.00–11.30

Zoom

Ellen Hagen

Registration deadline

25.04.2023 – 23.55

Registration

https://www.uib.no/en/ferd/161333/healthy-working-habits-time-management-and-writing-motivation

How to write a competitive CV for the Industry?

The Industry is everything that is not academia. The course will teach you how to develop customized resumes and how to tailor the cv for a position.

05.05.2023 – 09.00–11.00

UiB Ferd Career Center for early-stage Researchers, Museplass 2, 2. etg

Registration deadline

03.05.2023 – 23.55

Registration

https://www.uib.no/en/ferd/160987/how-write-competitive-cv-industry

The 24th Broegelmann Lecture 15th of May

The 24th Broegelmann Lecture is taking place on the 15th of May at 3pm with speaker Dr Peder Olofsson from the Division of Cardiovascular Medicine, Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet.

The talk focuses on Dr Olofssons’ work in the exciting field of Bioelectronic medicine: the convergence of molecular medicine; neuroscience and biology; and electronics and computing to develop cures — which may change the future of therapies for a wide variety of diseases. This groundbreaking discipline is aimed at interfacing electronics with nerves to specifically target the biological processes underlying disease.

Everyone is welcome!

More information and a link to register can be found at The 24th Broegelmann Lecture- Peder Olofsson | The Research Group of Immunology and Rheumatology | UiB .

This seminar has been arranged by the Broegelmann Research Laboratory, NSI Bergen and the Bergen Research School in Inflammation.

How to write competitive proposals for the ERC Starting and Consolidator Grants

The competition for ERC Grants can be daunting, but UiB has many examples of researchers who have won and enjoy the academic freedom of an ERC grant. Find out how to best prepare your application with this digital workshop. The Starting Grant is for early stage researchers (up to 7 years after their PhD has been defended). The next deadline is expected to be 23.10.23 (date tbc in June 2023). Consolidator Grant stipend is for mid-career researchers (7-12 years after their PhD is defended) who would like to propose a groundbreaking and risky project that they could not finance anywhere else.

Digital workshop 12-13 June 2023

https://www.uib.no/boa/157092/how-write-competitive-proposals-erc-starting-and-consolidator-grants

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Utlysningen har som målsetning å framskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester. Gjennom denne kunnskapen har utlysningen ambisjon om å støtte utviklingen av nye og innovative løsninger som kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene i dag og i fremtiden.

Utlysningen har også som mål å støtte implementeringen av innovative løsninger på større skala. Gjennom forskning og utvikling som støtter opp rundt implementeringen av eksisterende løsninger har utlysningen som mål å akselerere i helse- og omsorgstjenestene og effektivisere den positive innvirkningen fra forskning og utvikling.

Beløp Forskningsrådet deltar med: 2 000 000 euro (ca. 22 500 000 kroner)

Frist 13 juni

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/transforming-health-and-care-systems-thcs/

Hovedoppgaver til medisinstudiet

Nå er det igjen tid for melde inn hovedoppgaver til medisinstudiet. Denne våren er det hele kull 20 som er på jakt etter oppgaveprosjekter, og vi håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

En gruppe studenter på kull 20 deltar i pilot for Vestlandslegen i Stavanger fra kommende høst, det oppfordres derfor særlig til at våre kolleger i Stavanger til å bidra med oppgaveforslag. Fagmiljøene på sykehusene kan også vurderer å bidra med studentveiledning av hovedoppgaver. Veiledere har også anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden. Disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Dere kan melde inn forslag til hovedoppgaver via denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vedlagt finner du også et notat som går nærmere i detaljer rollen som veileder på en hovedoppgave.

På forhånd; tusen takk for hjelpen! Vi håper på mange spennende oppgaver!

Det medisinske fakultet

Felles undervisningsdag 2023

Det skjer for tiden mange endringer som på studiefeltet. Dermed passer det fint at Klinisk institutt 1 og 2 forsetter sitt gode samarbeid, og også i år arrangerer en felles undervisningsdag.

Undervisningen utvikler seg stadig i form og innhold. For at vi skal opprettholde det gode nivået, er det viktig at vi som underviser utvikler oss utdanningsfaglig. På undervisningsdagen får vi mulighet til å lære av undervisningsgruppen for geriatri. De har utviklet engasjerende og nyskapende undervisning, som de nylig ble tildelt Helse Vests utdanningspris for. Vi vil også diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre om undervisningen vår, slik at vi både sikrer at studentene på tvers av studiested får det beste faglige tilbudet og samstemt læringsutbytte, og samtidig reduserer unødvendig dobbeltarbeid.

Hva, hvor og når

K1 og K2s felles undervisningsdag
Auditoriet i Armauer Hansens Hus
3. mai klokken 12:00-15:30

Meld deg på

Meld deg på, få gratis lunsj og møt hyggelige kolleger for inspirerende innlegg og diskusjoner om endringer og god undervisning.
For at vi skal ha nok lunsj til alle, er det fint om du gir beskjed om du kommer. Du gi beskjed ved å følge denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14686489

Vel møtt!

Heldagsseminar for ph.d.-veiledere 21. april

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til fysisk heldagsseminar for ph.d.-veiledere 21.april.

Det medisinske fakultet har om lag 100 disputaser hvert år. Mange disputaser er av høy internasjonal standard, men ca. 10-13 % må gjennom omarbeiding. Kappen er det svakeste leddet. «Manglende stringens» og «for lav akademisk kvalitet for å kunne publiseres som et helhetlig akademiske litteratur på feltet» er ofte begrunnelsen for avslag.

Rune Krumsvik er professor i pedagogikk og merittert underviser. Han har skrevet flere bøker om artikkelbaserte doktoravhandlinger og holder kurs i kappeskriving.

Meld deg på veilederseminaret for faglig påfyll om din rolle i å veilede og hvordan gi tilbakemelding på kappeskriving slik at kandidaten slipper potensiell forsinkelse pga. mindre omarbeiding.

Program

09:00-09:10 Åpning og introduksjon
Visedekan for forskerutdanning professor Martha C. Enger

09:10-10:00 Kvalitet i avhandlingen versus artiklene
Professor Rune Krumsvik

10:00-11:00 Kvalitet i avhandlingen – utdeling av case
Førsteamanuensis Monica Kvernenes

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Forskningsetikk
Professor Kristine Bærøe
Diskusjon i grupper og i plenum

12:00-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Hva kan man som veileder gjøre når det er vanskelig å veilede?
Professor Hans-Peter Marti
Diskusjon i grupper og i plenum

14:00-15:00 Hva er en god veileder fra kandidaten sitt perspektiv?
Ph.d.-kandidat Julie Solberg Knudsen
Diskusjon i grupper og i plenum

Vel møtt!

Se også fakultetets egen side om veilederopplæring:
https://www.uib.no/med/120456/veilederoppl%C3%A6ring-phd-veiledere-ved-det-medisinske-fakultet

PhD grant writing workshop

The Faculty of Medicine invites all PhD candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal.

Target audience: PhD candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

Topics:

 • The literary genre of a project proposal
 • Evaluation criteria: excellence, impact, implementation
 • Curriculum vitae and track record
 • The funding landscape in Norway and Europe

Speakers: Research advisors at the Faculty of Medicine

Time: The workshop will go over to half-days, with obligatory homework to be submitted on the second day.

Monday 22 May, 10-12
Wednesday 24 May, 10-13

Place: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen

Course fee: free

The Bergen International Conference on Hansen’s Disease

150 Years Since the Discovery of the Leprosy Bacillus

This year marks the 150th anniversary of the discovery of the leprosy-causing bacteria, Mycobacterium leprae, by Dr. Gerhard Armauer Hansen. To mark this historic anniversary, Sasakawa Leprosy (Hansen’s Disease) Initiative and the University of Bergen in Norway are organizing The Bergen International Conference on Hansen’s Disease:150 Years Since the Discovery of the Leprosy Bacillus on June 21-22, 2023.

Although leprosy can now be treated with multidrug therapy, delayed treatment can lead to lifelong disability and discrimination against those affected. The World Health Organization and other international organizations aim to eliminate leprosy by 2030, and the Bergen International Conference on Hansen’s Disease will bring together stakeholders from around the world to discuss medical, social, and historical aspects of leprosy. This conference is part of the “Don’t Forget Leprosy” campaign.

Good deals on accommodation in Bergen can be found in the registration form.

We look forward to seeing you!

Date: June 21-22, 2023
Place: Grieg Hall (Address: Edvard Griegs Plass 1, 5015 Bergen, Norway)
Organizers: Sasakawa Leprosy (Hansen’s Disease) Initiative & The University of Bergen
Language: English (Simultaneous interpretation is being coordinated)

For more information and program overview, please visit the conference website.:

Registration

MRCRM-konferansen 2023

Hva: MRCRM internasjonale konferanse om regenerativ medisin
Når: 24.-25. april 2023
Hvor: Scandic Ørnen

Foredrag med internasjonale forskere, nettverking, lightning talks, god lunsj og middag!

Pris til beste studentbidrag på lightning talks!

For mer informasjon + påmelding se lenke under.
Påmeldingsfrist 17. april:

https://helse-bergen.no/en/arrangementer/mrcrm-1st-international-meeting-on-regenerative-medicine-2023

Disputas – Alexandra Petrovic – 26. April 2023

Prøveforelesning:      Onsdag 26. – april 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium 1, BB -Bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Dysregulation of innate immunity as a driving force of autoimmunity»

Foto/ill.: Richard Davis, UiB

Foto/ill.: Richard Davis, UiB

Disputas:                     Onsdag 26. – april 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium 1, BB -Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      «In depth analyses of peripheral blood immune cell populations in patients with psoriasis – Effect of biological treatment and alternative medicine»

 1. opponent: Professor Björn Runar Ludviksson, Landspitali, University Hospital of Iceland
 2. opponent: Forsker Mari Løset, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 3. medlem av komiteen: Forsker Marta Kaminska

Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukens leder

Ferie 2023

Vel overstått Påske. Håper alle fikk en fin ferie med venner og familie. Vær og føre var noe av det beste jeg kan huske for påskeferien.

Ikke alle tar ferie i Påsken men finner rolige dager å være en anledning til å få gjort faglig arbeid eller at det er en tidsfrist som gjør jobbing i Påsken nødvendig. Jeg vil her trekke fram Eystein Husebye og Helge Ræder som sendte en omfattende EU-søknad i går og derfor hadde innspurten for søknaden i løpet av Påsken. De fikk uvurderlig administrativ hjelp av bla. Corina Guder, Susanna Pakkasmaa, Andreas Westermoen og Håkon Solheim, til og mer på flere av helligdagene. Jeg vil takke alle i teamet for innsatsen, og vi krysser fingrene for en god prosess med positivt utfall!

Jeg vil til slutt minne om ferieregnskapet for 2023. Alle må innen 1. mai registrere i Selvbetjeningsportalen (https://www.uib.no/selvbetjeningsportalen) hvilke dager de planlegger å ta ferie. Det er mulig å bytte dager i etterkant. Det viktigste er at det legges inn antall dager som planlegges. Dette er ikke bare viktig for at K2 vet når K2s ansatte er tilstede eller borte, men det har betydning for budsjettet. Ferie som ikke er registrert eller tatt ut, vil markeres som gjeld i vårt regnskap for 2023 og forverre den økonomiske balansen. Så registrer planlagt ferie så snart som mulig og innen 1. mai!

Ha en riktig god helg!

Pål