Info om phd og postdoc-stillinger fra fakultetet

Grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED ser vi oss dessverre nødt til å iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd og postdoc-stillinger):

  1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten-22
  2. Det vil bli lyst ut 3 phd stillinger høsten-22 forbeholdt forskerlinjestudenter
  3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger vår-23 vil bli truffet mot slutten av høsten-22 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
  4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader, vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten-22 må utsettes til tidligst 1. januar-23.
  5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten-22, kan dette gjennomføres
  6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *