Daglige arkiver: 2. juni 2022

Ansettelsesrådene for administrative og tekniske stillinger – orientering om ferieavvikling sommeren 2022

Ansettelsesrådet for administrative stillinger og ansettelsesrådet for tekniske stillinger vil holde åpent hele sommeren 2022 med unntak av uke 30. For å sikre behandling i ansettelsesrådene før ferieuken, må HR-avdelingen ha ansettelsessaker i hende (i ePhorte) innen utgangen av mandag 18. juli 2022. Til orientering vil ansettelsesrådene være operative igjen fra og med 1. august 2022.

Disputas- Mona Synnøve Bjune

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2

Hovedveileder: førsteamanuensis Simon Dankel
Medveiledere: professor Gunnar Melgren

Prøveforelesning:
Fredag 10. – juni 2022 kl. 9.15

Sted: Auditorium 2, BB Bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: «Branched-chain amino acids and type 2 diabetes: evidence from clinical studies and implications for future research? »

Disputas: Fredag 10. – juni 2022 kl. 11.15

Sted: Auditorium 2, BB Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:  “The valine-3-HIB pathway in obesity, insulin resistance and fatty liver”

  1. opponent: Professor Philipp Kaldis, Lund Universitet, Sverige
  2. opponent: Ph.d. Christine Sommer, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Mette Vesterhus, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte